รับพิสูจน์อักษรภาษาไทย ราคาถูก

รับพิสูจน์อักษรภาษไทย นิยาย นิยายวาย แฟนฟิค บทความ รีวิว เรื่องสั้น เรื่องยาว และเอกสารทุกชนิด - ตรวจ แก้ไขคำผิด (ยึดตามหลักพจนานุกรมฉบัยราชบัณฑิตยสถาน รวมทั้งคำทับศัพท์) - จัดรูปแบบย่อหน้ากระดาษ การเขียนเว้นวรรค - แนะนำคำที่เหมาะสม ตัดคำฟุ่มเฟือย เกลาประโยคเพื่อความสวยงาม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิสูจน์อักษรภาษาไทย ราคาถูก

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงาน ระบุจำนวนหน้า กำหนดวันชัดเจน
  • 2. ประเมิณราคาและระยะเวลาทำงาน
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ A4 50 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- รับตรวจงานไฟล์ World, PDF และต้นฉบับที่เป็นกระดาษ - ขนาด A4 ฟอนต์ 16 จำนวนไม่เกิน 50 หน้า - สามารถแก้ไขได้ 1 ครั้ง - ระยะเวลาขึ้นอยู่กับจำนวนงาน - ตรวจและแก้ไขคำผิด พร้อมจัดหน้ากระดาษตามที่ลูกค้าต้องการ

แพ็กเกจ A4 50-100 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- รับตรวจงานไฟล์ World, PDF และต้นฉบับที่เป็นกระดาษ - ขนาด A4 ฟอนต์ 16 จำนวน 50-100 หน้า - สามารถแก้ไขได้ 1 ครั้ง - ระยะเวลาขึ้นอยู่กับจำนวนงาน - ตรวจและแก้ไขคำผิด พร้อมจัดหน้ากระดาษตามที่ลูกค้าต้องการ

งานด่วน
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- รับตรวจงานไฟล์ World, PDF และต้นฉบับที่เป็นกระดาษ - ขนาด A4 ฟอนต์ 16 จำนวนไม่เกิน 150 หน้า - สามารถแก้ไขได้ 1 ครั้ง - ระยะเวลา 2-3 วัน - ตรวจและแก้ไขคำผิด พร้อมจัดหน้ากระดาษตามที่ลูกค้าต้องการ

ฟรีแลนซ์
panchanok

มีทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารได้ในระดับที่ดี ออกแบบงานวาง layout ออกแบบทันสมัยเป็นแฟชั่น

01/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน