รับแปลเปเปอร์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

รับแปลเปเปอร์ อังกฤษ-ไทย มีประสบการณ์แปลเปเปอร์ด้านวิทยยาศาสตร์ ทั้งคณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะประมง คณะเกษตร สัตวบาล และเปเปอร์วิชาแมลง เริ่มต้นหน้าล่ะ 250 บาท 5-10 หน้าขึ้นไปมีโปรราคาเหมา

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลเปเปอร์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

  • 1. รับเนื้อหาเพื่อประเมินราคา
  • 2. คุยรายละเอียดและกำหนดวันส่งมอบงาน
แพ็กเกจ
แปลเปเปอร์
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ไฟล์งาน Word ระยะเวลาขึ้นอยู่กับจำนวนหน้า 5 หน้าใช้เวลา 1-2 วัน 8-10 หน้าใช้เวลา 2-3 วัน

ราคาเหมา
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ไฟล์งาน Word แปลงาน 5 หน้า เหมาจ่ายราคาพิเศษ

ราคาดับเบิลเหมาๆ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์งาน Word แปลงาน 10 หน้า เหมาจ่ายราคาพิเศษ

ฟรีแลนซ์
จิณณะ

ปัจจุบันเป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (Utcc) และเคยศึกษาคณะประมง ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU74)

07/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน