ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ระดับประถม-มัธยมต้น

- มีประสบการณ์สอนเด็กประถมและมัธยมต้นมา มากกว่า 2 ปี - ภาษาอังกฤษ สอนระดับ Beginner และมีความชำนาญในด้าน Grammar - รับสอนภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานหรือทำงานด้านโรงแรม - คณิตศาสตร์ สอนได้ทุกบทเรียน ในระดับประถมถึงมัธยมต้น - ปัจจุบันผู้สอน เรียนคณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ และทำงานเป็น Hotel Guest Service Agent จึงใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นประจำ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ระดับประถม-มัธยมต้น

  • 1. นัดเวลาและสถานที่สอน
  • 2. ทดสอบความรู้เบื้องต้น
แพ็กเกจ
2 ชม. ต่อวัน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ภาษาอังกฤษหรือคณิตศาสตร์ระดับประถม-มัธยมต้น ผู้เรียนสามารถเลือกเรื่องที่จะให้ติวเฉพาะเรื่องได้ เช่น เรียนเฉพาะเจาะจงบทเรียนที่ไม่เข้าในวิชาคณิตศาตร์ หรือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมเท่านั้น/ Grammar เฉพาะเรื่อง

2 วันต่อสัปดาห์
ระยะเวลาในการทำงาน 8 วัน

เลือกเรียน 2 วันต่อสัปดาห์ วันละ 2 ชม. จำนวน 4 สัปดาห์ (รวม 8 ชม.) สามารถเลือกเป็นภาษาอังกฤษ 1 ชม. คณิตศาสตร์ 1 ชม. หรือเลือกวิชาใดวิชาหนึ่งทั้ง 2 ชม. เน้นสอนสรุปเนื้อหาที่โรงเรียนสอนภายในอาทิตย์นั้นๆ และทำข้อสอบเพื่อเพิ่มความเข้าใจ หรือผู้เรียนสามารถเลือกเรื่องที่จะให้ติวเฉพาะเรื่องก็ได้

เหมาเดือนเตรียมสอบ
ระยะเวลาในการทำงาน 24 วัน

เรียน 6 วัน หยุด 1 วันต่อสัปดาห์ วันละ 2 ชม. (รวม 48 ชม.) - เน้นสอนต่อเนื่อง เพื่อสอบเข้า ม.1 /เตรียมสอบปลายภาค หรือเพื่อผู้เรียนระดับเบื้องต้น - ผู้เรียนสามารถเลือกเรื่องที่จะให้ติวเฉพาะด้านได้ - เช่น ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสัมภาษณ์งาน หรือเรียนเฉพาะ Grammar อย่างเดียว

ฟรีแลนซ์
Jidapa

เป็นคนตั้งใจทำงาน ไม่เกี่ยงงาน อดทน และตรงเวลา มีประสบการณ์ด้านถ่ายภาพ, การตัดต่อ และด้านการสอนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถม-มัธยมต้นมามากกว่า 2 ปี ปัจจุบันทำงานประจำอยู่ที่โรงแรมจึงใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นประจำ

03/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
7 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน