เขียนข่าวสั้น ภาพข่าว พร้อมเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน

รับเขียนข่าวสั้น ภาพข่าว พร้อมเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ทั่วประเทศ อาทิ ไทยรัฐ มติชน ข่าวสด สยามรัฐ บ้านเมือง แนวหน้า สยามกีฬา เนชั่น สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรใดที่ต้องการเผยแพร่ผลงาน กิจกรรม โครงการ งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ในหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานให้เป็นที่รู้จักแแก่คนทั้งประเทศ หลังจากที่ตกลงในเรื่องของประเด็นหัวข้อที่จะเขียนได้ลงตัวแล้ว จัดส่งข้อมูลสำหรับการเขียนข่าวสั้น ความยาวไม่เกิน 7 บรรทัด ดราฟแรกจัดส่งให้พิจารณาภายใน 1 วันหลังจากตกลง ปรับแต่งแก้ไขให้ 1 ครั้ง ส่งงานกลับภายใน 1 วัน การจัดส่งงานส่งเป็น soft file เป็น pdf ส่งในระบบ หรือส่งเป็น word file ทางอีเมล์ เหมาะสำหรับท่านใดที่ต้องการเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อมวลชน แต่ไม่สามารถเขียนข่าวได้หรือไม่มีคอนเนคชั่นกับสื่อ ทางเราสามารถดำเนินการให้ได้ เพียงเลือกเราเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนข่าวสั้น ภาพข่าว พร้อมเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน

  • 1. 1. ตกลงขอบเขตของประเด็นหัวข้อข่าวที่จะต้องเขียน ความยาว 7 บรรทัด ใน 1 หน้าเอสี่ 2. กรณีไม่มีข้อมูลให้ แต่ให้ไปสัมภาษณ์เก็บข้อมูลเอง ขออนุญาตชาร์จเพิ่ม 900 บาท 3. จัดส่งงานดราฟแรกภายใน 1 วัน ปรับแต่งแก้ไขให้ 1 ครั้ง และส่งงานกลับภายใน 1 วัน 4. ส่งงานเป็น soft file ทางอีเมล์
  • 2. 2.หลังจากที่ตกลงในเรื่องของประเด็นหัวข้อที่จะเขียนได้ลงตัวแล้ว จัดส่งข้มูลสำหรับการเขียนบทความ ความยาวไม่เกิน 2 หน้าเอสี่ ดราฟแรกจัดส่งให้พิจารณาภายใน 1 วันหลังจากได้รับข้อมูลสำหรับเขียนครบถ้วน ปรับแต่งแก้ไขให้ 1 ครั้ง ส่งงานกลับภายใน 1วัน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

หลังจากที่ตกลงในเรื่องของประเด็นหัวข้อข่าวสั้นหรือภาพข่าวลงตัวแล้ว จัดส่งข้อมูลสำหรับการเขียน ความยาวไม่เกิน 7 บรรทัดใน 1 หน้าเอสี่ ดราฟแรกจัดส่งให้พิจารณาภายใน 1 วันหลังจากได้รับข้อมูลสำหรับเขียนครบถ้วน ปรับแต่งแก้ไขให้ 1 ครั้ง ส่งงานกลับภายใน 1 วัน การจัดส่งงานส่งเป็น soft file เป็น pdf ส่งในระบบ หรือส่งเป็น word file ทางอีเมล์หรือช่องทางอื่นที่แจ้งไว้ กรณีไม่มีข้อมูลให้ แต่ให้ไปสืบค้นข้อมูลเพื่อนำมาเขียนเอง ขออนุญาตชาร์จเพิ่ม 900 บาท

ฟรีแลนซ์
วารุณี

ป.ตรี-โท เทศศาสตร์ ป.โท MBA สามารถเขียนข่าว-บทความด้านการศึกษา สวล สุขภาพได้ดี

05/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน