ปรึกษางานวิจัย รับสอนสถิติเพื่อการวิจัย โปรแกรมสถิติ SPSS

ปรึกษางานวิจัย การออกแบบงานวิจัย การคำนวณขนาดตัวอย่าง ออกแบบแบบสอบถาม รับสอนสถิติเพื่อการวิจัย โปรแกรมสถิติ SPSS

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ปรึกษางานวิจัย รับสอนสถิติเพื่อการวิจัย โปรแกรมสถิติ SPSS

  • 1. แจ้งรายละเอียดงานที่ต้องการ ขอบเขตของการให้คำปรึกษา/สอนการวิจัย ระยะเวลาการสอน วันเวลาที่ต้องการ
  • 2. ทางฟรีแลนซ์จะทำใบเสนอราคา เพื่อให้ลูกค้าชำระเงิน
แพ็กเกจ
การให้คำปรึกษา สอนสถิติเพื่องานวิจัย จำนวน 1-3 ชั่วโมง
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

การให้คำปรึกษา สอนสถิติเพื่องานวิจัย กระบวนการวิจัย ผ่านทางโทรศัพท์/สนทนาผ่านข้อความ/Video call อัตราค่าบริการคิดเป็นจำนวนชั่วโมง ชั่วโมงละ 500 บาท - กรณีที่ไม่ถึง 1 ชั่วโมง จะคิดในราคา 1 ชั่วโมง - กรณีที่ต้องการสนทนาผ่านโทรศัพท์ (เบอร์โทรศัพท์) คุณลูกค้าจะต้องเป็นผู้ติดต่อมาด้วยตนเอง

การให้คำปรึกษา สอนสถิติเพื่องานวิจัย มากกว่า 3 ชั่วโมงขึ้นไป
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ารให้คำปรึกษา สอนสถิติเพื่องานวิจัย กระบวนการวิจัย ผ่านทางโทรศัพท์/สนทนาผ่านข้อความ/Video call อัตราค่าบริการคิดเป็นจำนวนชั่วโมง ชั่วโมงละ 450 บาท - กรณีที่ต้องการสนทนาผ่านโทรศัพท์ (เบอร์โทรศัพท์) คุณลูกค้าจะต้องเป็นผู้ติดต่อมาด้วยตนเอง

ฟรีแลนซ์
prangtip

ปัจจุบันรับปรึกษางานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านงานวิจัยทางคลินิก เชิงทดลอง เชิงปริมาณ ทางการแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข และด้านสังคมศาสตร์

04/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน