รับออกแบบแบบเก็บข้อมูลวิจัย/แบบสอบถามทางการแพทย์, ทำ Template สำหรับคีย์ข้อมูลใน Excel, SPSS

- รับออกแบบแบบเก็บข้อมูลวิจัย (Case record form: CRF)/แบบสอบถามงานวิจัยทางการแพทย์ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ / สมมติฐานงานวิจัย - รับทำ Template สำหรับลูกค้าที่ต้องการคีย์ข้อมูลวิจัยด้วยตนเอง จัดทำรูปแบบโปรแกรม MS excel /หรือโปรแกรม SPSS (ในกรณีที่มีแบบสอบถามอยู่แล้ว)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบแบบเก็บข้อมูลวิจัย/แบบสอบถามทางการแพทย์, ทำ Template สำหรับคีย์ข้อมูลใน Excel, SPSS

  • 1. แจ้งรายละเอียดงานหรือตัวอย่างที่ต้องการ เพื่อประเมินราคาและระยะเวลา (ราคางานรวมแก้ไข 1 ครั้ง)
  • 2. หลังจากคุณลูกค้าตกลงราคา จะทำใบเสนอราคาให้เพื่อชำระเงิน
แพ็กเกจ
ออกแบบ แบบบันทึกข้อมูล / แบบสอบถามวิจัยทางการแพทย์
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ออกแบบ แบบบันทึกข้อมูล (Case record form: CRF) / แบบสอบถามวิจัยทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ / สมมติฐานของงานวิจัย ราคาเริ่มต้น 500 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนผลลัพธ์ของงานวิจัย) ไฟล์ที่ลูกค้าได้รับเป็นแบบบันทึกข้อมูล/แบบสอบถามในรูปแบบไฟล์เอกสาร MS word

ทำ Template สำหรับคีย์ข้อมูลวิจัย (กรณีที่มีแบบสอบถามแล้ว)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

Template สำหรับไว้คีย์ข้อมูลวิจัย ในกรณีที่คุณลูกค้าต้องการคีย์ข้อมูลเอง แต่ยังไม่มี Template สำหรับคีย์ข้อมูลวิจัย ราคาเริ่มต้น 300 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนข้อคำถามของงานวิจัย) ไฟล์ที่ลูกค้าได้รับเป็นไฟล์ Templateในรูปแบบ MS excel หรือโปรแกรมสถิติ SPSS

ฟรีแลนซ์
prangtip

ปัจจุบันรับปรึกษางานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านงานวิจัยทางคลินิก เชิงทดลอง เชิงปริมาณ ทางการแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข และด้านสังคมศาสตร์

04/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน