รับผลิตงาน โมชั่นกราฟิก, Ads, Infographic, Introduction video, Logo animation

1.ออกแบบงาน Motion Graphic 15 วินาที ++ 2.ออกแบบกราฟิก หรือ จัดเลย์เอาท์งาน ตามบรีฟที่ได้รับมา 3.เขียนสคริปต์ 4.จัดทำภาพเคลื่อนไหว 5.ตัดต่อและใส่เสียง 6.ลูกค้าตรวจงาน (พร้อมแก้ไขตามที่ตกลงไว้) 7.ส่งsource file (HD หรือ Full HD ) ให้หลังจบงานตามที่ตกลง ------------------------ Showreel ผลงาน https://www.youtube.com/watch?v=j8qUiCj-YAc&t=49s

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรณีคิดเพิ่ม - มีการออกแบบคาเรคเตอร์และฉากใหม่ - มีทำสตอรี่บอร์ดใหม่ - ต้องการเสียงพากษ์ใหม่ - เพิ่มจำนวนงานเกินขอบเขตที่ตกลงกันไว้ - แก้ไขงานเกิน 2 ครั้ง ต้องการแก้ไขเพิ่ม จะมีการคิดค่าบริการ ครั้งละ 20% ของราคาที่ตกลงกันไว้ ****หมายเหตุ*** - ระยะเวลาในการทำงาน ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงานที่ลูกค้าต้องการ โดยระยะเวลาเริ่มต้น ประมาณ 7 วัน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับผลิตงาน โมชั่นกราฟิก, Ads, Infographic, Introduction video, Logo animation

  • 1. รับบรีฟ
  • 2. เสนอราคา
แพ็กเกจ
Video Motion Graphic ADS
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

Video motion Ads โฆษณา ( ความยาว 15 - 30 วินาที ) ลูกค้าต้องมีกราฟิกมาให้จัด layout หรือถ้าหากต้องการให้ออกแบบกราฟิกจะคิดส่วนต่างเพิ่มเติมตามความยากง่ายของเนื้องาน ไฟล์ที่จะได้รับ .mov .mp4 หรือแล้วแต่ตกลง

Video Motion Graphic Infographic
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

Video infographic ( 1 นาที ) ลูกค้าต้องมีกราฟิกมาให้จัด layout หรือถ้าหากต้องการให้ออกแบบกราฟิกจะคิดส่วนต่างเพิ่มเติมตามความยากง่ายของเนื้องาน ไฟล์ที่จะได้รับ .mov .mp4 หรือแล้วแต่ตกลง

Video Motion Graphic Introduction/Logo animation
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

Video Introduction/Logo animation ( 15 - 30 วินาที )ลูกค้าต้องมีกราฟิกมาให้จัด layout หรือถ้าหากต้องการให้ออกแบบกราฟิกจะคิดส่วนต่างเพิ่มเติมตามความยากง่ายของเนื้องาน ไฟล์ที่จะได้รับ .mov .mp4 หรือแล้วแต่ตกลง

ฟรีแลนซ์
Thachanon

Digital marketing and data analysis Graphic design Motion graphic Wordpress Video production 2015 - 2020

09/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน