ออกแบบ Sticker LINE by. Jerry Kritphiwat

ออกแบบ Sticker LINE by. Jerry Kritphiwat รับออกแบบ Sticker LINE แบบมีคำพูดและ แบบไม่มีคำพูด ตั้งแต่ Character Design และตัดทอนให้อยู่ในรูปของ Sticker Line (หากมี Character อยู่แล้วจะทำให้การทำงานเร็วขึ้น) พูดคุยรายละเอียด ระบุท่าทางและอธิบายท่าทางของ Character นั้นๆ (หากมีรูปท่าทางประกอบ หรือภาพประกอบจะทำให้การทำงานเร็วขึ้น) เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในการออกแบบ และเร็วที่สุดในการอนุมัติของ LINE Creator ให้สามารถ เปิดขายผลงานให้เร็วที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติม

Character Design เริ่มต้นที่ 1000.- (ขึ้นอยู่กับลายละเอียดของ Character ของผู้ว่าจ้าง) และ Sticker Character 600.- ต่อภาพ Main Image และ Chat Thumbnail 100.- ต่อภาพ จะได้รับไฟล์ ทั้งหมดเป็น .PNG -Main Image ขนาด 240x240 px (จำนวน 1 ภาพ) -Line Sticker ขนาด 370x320 px (จำนวน 8, 16, 24, 32, or 40) -Chat Thumbnail (จำนวน 1 ภาพ) หาก Line Creator หรือลูกจ้างอย่างปรับแก้ไข ไม่อนุมัติ Character ของผู้ว่าจ้าง จะมีค่าใช้จ่ายในการแก้ไขต่อตัว 200.- ถ้าหากเปลี่ยน Movement หรือ Character จะมีค่าใช้จ่ายในการแก้ไข 500.- ถ้าหากต้องการ Character ใหม่จะมีค่าใช้จ่าย 1000.-ในการออกแบบ Character และค่าใช้จ่ายสำหรับ Sticker 600.- ต่อ 1 ภาพ หาก Line Creator ไม่อนุมัติ หรือผู้ว่าจ้างอย่างปรับแก้ไข Character ของผู้ว่าจ้าง แก้ไขฟรีได้ 2 ครั้ง หลังจากนั้นจะมีค่าใช้จ่ายในการแก้ไขต่อตัว 200.- ถ้าหากต้องการเปลี่ยน Movement ของ Character จะมีค่าใช้จ่ายในการแก้ไข 500.- ถ้าหากต้องการเพิ่ม Character ใหม่จะมีค่าใช้จ่าย 1000.-ในการออกแบบ Character และค่าใช้จ่ายสำหรับ Sticker 600.- ต่อ 1 ภาพ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบ Sticker LINE by. Jerry Kritphiwat

  • 1. คุยรายละเอียดและรับบรีฟงาน และประเมินระยะเวลา
  • 2. Sketch Design Character ตามละเอียดของผู้ว่าจ้าง และส่งตัวอย่างและรอตรวจสอบ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

Character Design เริ่มต้นที่ 1000.- (ขึ้นอยู่กับลายละเอียดของ Character ของผู้ว่าจ้าง) และ Sticker Character 700.- ต่อภาพ (มีคำพูดประกอบ 600.-) Main Image และ Chat Thumbnail 100.- ต่อภาพ จะได้รับไฟล์ ทั้งหมดเป็น .PNG -Main Image ขนาด 240x240 px (จำนวน 1 ภาพ) -Line Sticker ขนาด 370x320 px (จำนวน 8, 16, 24, 32, or 40) -Chat Thumbnail (จำนวน 1 ภาพ)

ฟรีแลนซ์
JerryKritphiwat

Jerry Kritphiwat (1996) ทำงานเกี่ยวกับ Graphic Design และ Character Design จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศิลปกรรมศาสตร์ ,CEO และนักออกแบบของบริษัท Twinsbrick

12/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน