พัฒนาเว็บไซต์ โปรเจคจบ แก้ไขข้อผิดพลาดโปรแกรม (ASP.NET Core MVC C#)

พัฒนาเว็บ โปรเจคจบ เว็บไซต์ ฐานข้อมูล การบ้านเขียนโปรแกรม ด้วย ASP.NET Core MVC, C# Database: MS SQLServer, MySQL, Oracle

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พัฒนาเว็บไซต์ โปรเจคจบ แก้ไขข้อผิดพลาดโปรแกรม (ASP.NET Core MVC C#)

  • 1. รับ requirement
  • 2. ประเมินราคา เวลาทำงาน
แพ็กเกจ
โปรเจคจบเขียนโปรแกรม
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

โปรเจคจบ เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บด้วย ASP.NET MVC Core เชื่อมต่อฐานข้อมูล SQL SERVER, MySQL หรือ Oracle สิ่งที่ลูกค้าจะได้ - อธิบายฟังชันการทำงาน - Source code - โครงสร้างฐานข้อมูล

พัฒนาเว็บ API
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- พัฒนาเว็บ API ด้วย ASP.NET Core Web API ตามความต้องการ (เริ่มต้น 1500 บาท)

แก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม เพิ่มฟังชันการทำงาน
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- แก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม - เพิ่มฟังชันการทำงาน (เริ่มต้น 1500 บาท)

ฟรีแลนซ์
Jerateep

- ชื่อ อาม ครับ ทักษะ C# .NET .NET Core SQL Server, MySQL, Oracle Git

03/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
13 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน