รับเขียนภาพ 3D perspective โดยโปรแกรม 3D MAX

ออกแบบตามรายละเอียดที่ได้รับและระยะเวลา เช่น ตามความต้องการของลูกค้า งบประมาณ Them Mood&Tones -งานออกแบบคิดราคาตั้งแต่ ตร.ม. ละ 200 บาท ตามความซับซ็อน -งานเรนเดอร์ภาพบรรยากาศ ภายในเริ่มต้นที่ราคา 3500 บาทขึ้นไป -งานภายนอกเริ่มต้นที่ราคา 3500 บาท ต่อรูป ตามความซับซ้อนและขนาดของงาน -งานเขียนแบบก่อสร้างและงานแบบอนุญาติก่อสร้าง เริ่มตั้งแต่แผ่นละ 450-900 บาท รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ส่ง mood and tone ตามความต้องการ แปลน ผัง บริเวณ ลูกค้าสามารถแก้งาน preview ได้ 2 ครั้ง ก่อนส่งงานจริงเป็นไฟล์ JPEG ขนาด 2500*1600 pixels ขึ้นไป แก้ไขงานเกิน 3 ครั้งมีค่าใช้จ่าย 500 บาทต่อครั้ง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนภาพ 3D perspective โดยโปรแกรม 3D MAX

  • 1. รับรายละเอียดงานจากลูกค้า เช่น ขนาดห้อง, Mood&Tone ,Style ,รูปแบบที่ลูกค้าต้องการ
  • 2. กำหนดระยะเวลา และรายละเอียดเกี่ยวกับงานตกแต่ง เช่น จำนวนรูปที่ต้องการ Plan รูปด้าน
แพ็กเกจ
ออกแบบภายนอก
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

รับเขียนภาพ 3D perspective โดยโปรแกรม 3D MAX - ส่งแบบเพื่อประเมินราคา โดยเป็นแบบสเก็ต หรือไฟล์แบบ ระบุวัสดุ สี รายละเอียดชัดเจน - หากขึ้นโมเดล จะส่งภาพก่อนเรนเดอร์ให้ดูก่อน สามารถแก้งานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง - ส่งไฟล์ render ตัวอย่างให้ดูก่อน - ส่งไฟล์ภาพไฟนอล .jpg / .png

ออกแบบภายใน
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

รับเขียนภาพ 3D perspective โดยโปรแกรม 3D MAX - ส่งแบบเพื่อประเมินราคา โดยเป็นแบบสเก็ต หรือไฟล์แบบ ระบุวัสดุ สี รายละเอียดชัดเจน - หากขึ้นโมเดล จะส่งภาพก่อนเรนเดอร์ให้ดูก่อน สามารถแก้งานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง - ส่งไฟล์ render ตัวอย่างให้ดูก่อน - ส่งไฟล์ภาพไฟนอล .jpg / .png

ฟรีแลนซ์
Jerapan

รับออกแบบตกแต่งภายใน อาคารทุกประเภท รับเขียนภาพ 3D perspective โดยโปรแกรม 3D MAX เขียนแบบ 2D Auto cad พร้อมใบประกอบวิชาชีพ

05/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
16 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน