ระบบจำลองข้อสอบออนไลน์ สุ่มเลือกคำถามได้ ฝังในเว็บไซต์หรือส่งลิ้งค์ให้ทำออนไลน์ได้

รับทำระบบจำลองข้อสอบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการ - ทำแบบทดสอบ (สอน) - ประเมินตนเองในการสุ่มเลือกข้อสอบจากคลังข้อสอบ (เรียน) เช่น ข้อสอบ GAT/PAT ข้อสอบ กพ. ข้อสอบข้าราชการ และอื่นๆหลากหลายวัตถุประสงค์ สามารถ - กำหนดเวลาที่ใช้ในการทำได้ - สุ่มข้อสอบขึ้นจากคลังเป็นหมวดหมู่ได้ - สลับตัวเลือกคำตอบได้ (random choice) - ฝังข้อสอบใน website / blog ได้ - Upload เฉลยในแต่ละข้อพร้อมคำอธิบายได้ - จำกัดจำนวนครั้งในการทำข้อสอบของแต่ละคนได้ เป็นต้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ระบบจำลองข้อสอบออนไลน์ สุ่มเลือกคำถามได้ ฝังในเว็บไซต์หรือส่งลิ้งค์ให้ทำออนไลน์ได้

  • 1. พูดคุยรายละเอียดลักษณะระบบจำลองข้อสอบที่ต้องการให้ทำ
  • 2. ลูกค้าส่งไฟล์ข้อมูลข้อสอบให้ (word/picture/book)
แพ็กเกจ
ระบบจำลองข้อสอบ 30 ข้อ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ระบบจำลองการสอบออนไลน์ ไม่เกิน 30 ข้อ ( หากเกิน 30 แต่ไม่เกิน 100 คิดเพิ่มข้อละ 8 บาท) โดยสามารถเลือกได้ว่าจะรับเป็น Links ในการเข้าทำแบบทดสอบ และ/หรือ Code ในการฝังลงในเว็บ หรือ usename และ password ในการปรับปรุงแก้ไขระบบและข้อสอบด้วยตนเอง

ระบบจำลองข้อสอบ 100 ข้อ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ระบบจำลองการสอบออนไลน์ ไม่เกิน 100 ข้อ (หากเกิน 100 ข้อแต่ไม่เกิน 200 ข้อ คิดเพิ่มข้อละ 7 บาท) โดยสามารถเลือกได้ว่าจะรับเป็น Links ในการเข้าทำแบบทดสอบ และ/หรือ Code ในการฝังลงในเว็บ หรือ usename และ password ในการปรับปรุงแก้ไขระบบและข้อสอบด้วยตนเอง

ระบบจำลองข้อสอบ 200 ข้อ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- ระบบจำลองการสอบออนไลน์ ไม่เกิน 200 ข้อ ( เกิน 200 ข้อคิดเพิ่มข้อละ 6 บาท) โดยสามารถเลือกได้ว่าจะรับเป็น Links ในการเข้าทำแบบทดสอบ และ/หรือ Code ในการฝังลงในเว็บ หรือ usename และ password ในการปรับปรุงแก้ไขระบบและข้อสอบด้วยตนเอง

ฟรีแลนซ์
Jen

เจนค่ะ :) จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ KMITL : ระหว่างเรียนเจนเองความสนใจ ด้านการทำธุรกิจ และการตลาด จึงได้ทำการอบรมหลักสูตรอื่นๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น NEC (New Entrepreneurs Creation), Digital Marketing, CFP, หัวใจการทำธุรกิจ ฯลฯ จากประสบการณ์ จึงได้มารับช่วยเหลือผู้คนในการทำแผนธุรกิจ การตลาด และการเงินค่ะ

02/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
8 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน