Blockchain และ Smart Contract

รับสอนหรือให้คำแนะนำสำหรับการเชียน Smart Contract จนนำไปถึงการ Deploy ไปยัง Ethereum และ BSC คิดเป็นรายชั่วโมงหรือเหมาจ่าย สามารถสอบได้ฟรี

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Blockchain และ Smart Contract

  • 1. รายละเอียดของเนื้องาน
  • 2. ประเมินราคา
แพ็กเกจ
ให้คำปรึกษา (ชั่วโมง)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ให้คำปรึกษาและเสนอวิธการแก้ไขรวมถึง Code Example 🤝 🔥 กาทำงานจะทำผ่านทาง Video Conference (Zoom)

รับสอนพัฒนา Smart Contract ด้วย Solidity + ReactJS
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

คอร์สเรียนสำหรับการพัฒนา Smart Contract ด้วย Solidity + ReactJS ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงพาไปดู Code ของ DeFi สำหรับการ Swaping, Staking, Pools และ Bridge ระหว่าง Ethereum <> BSC 🔥 การเรียนจะทำผ่านทาง Video Conference (Zoom)

ฟรีแลนซ์
Jedsada

ประสบการณ์ทำงาน - Android Developer มากกว่า 5 ปี - Smart Contract (Solidity) มากกว่า 3 ปี - Backend (NodeJS) มากกว่า 3 ปี - DevOps มากกว่า 1 ปี

05/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน