คอร์สสอนหลักการเขียนภาษาอังกฤษ (Writing) ออนไลน์

คอร์สนี้ เป็นการสอนตัวต่อตัวแบบออนไลน์ เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอยู่แล้ว และต้องการเพิ่มทักษะการเขียน มีคำศัพท์แบ่งตามประเภทงานเขียน ให้ใช้ลองเขียนด้วยตัวเองเป็นการบ้าน พร้อมตัวอย่างงานเขียนของผู้สอนในหัวข้อเดียวกัน โดยเน้นสอนเริ่มจากวางโครงสร้างและใจความสำคัญในการเขียน Paragraph สร้างความมั่นใจ ใช้ต่อยอดเขียนบทความได้ง่ายขึ้น มีสไลด์สื่อการเรียนการสอน ให้กลับไปอ่านทบทวนได้ตลอด ผู้สอนมีความตั้งใจที่จะส่งต่อความรู้ที่มีให้กับผู้ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ คอร์สสอนหลักการเขียนภาษาอังกฤษ (Writing) ออนไลน์

  • 1. ส่งข้อความ ตกลงวันและเวลาเรียนกับผู้สอน ก่อนกดซื้อ คอร์สเรียน
  • 2. สอนครั้งละ 2 ชั่วโมง ตามวันเวลานัดหมาย หรือ ตามที่ตกลงกัน
แพ็กเกจ
แพ็กเกจเรียนรายชั่วโมง คอร์สสอนหลักการเขียนภาษาอังกฤษ (Writing)
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

เรียนตัวต่อตัว ออนไลน์ สัปดาห์ละ 1-2 วัน ตามที่ตกลงกัน มีสไลด์ประกอบการเรียน และ แบบฝึกหัดงานเขียน โดยระยะเวลาเรียนอาจมากหรือน้อยกว่าที่ระบุ แล้วแต่รายบุคคล

แพ็กเกจเรียนรายชั่วโมง คอร์สสอนโครงสร้างประโยค ภาษาอังกฤษ (sentence structure)
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

คอร์สสอนโครงสร้างประโยค ภาษาอังกฤษ (sentence structure) ออนไลน์ คอร์สตัวต่อตัวออนไลน์ เพื่อการสอนพื้นฐานการแต่งประโยคภาษาอังกฤษ ให้เข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสนทนาและการเขียนภาษาอังกฤษได้ ไม่ซับซ้อน มีสไลด์สื่อการเรียนการสอน ให้กลับไปอ่านทบทวนได้ตลอด ผู้สอนมีความตั้งใจที่จะส่งต่อความรู้ที่มีให้กับผู้ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ

ฟรีแลนซ์
จิตติพร

การศึกษา ระดับมัธยมศึกษา เซนโยเซฟคอนเวนต์ ปริญญาตรี เอแบค ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรนานาชาติ และ เรียนการตลาดออนไลน์ เพื่อใช้กับเทรนด์งานในปัจจุบัน โดยทำงานด้านประชาสัมพันธ์ การตลาด มากกว่า 10 ปี ทำงานประจำ และยังสอนภาษาอังกฤษเป็นเน้นปรับพื้นฐานไวยากรณ์ การเขียน ปรึกษาทำออนไลน์

01/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
10 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน