รับทำและแก้ไขเว็บไซต์ด้วย HTML5, CSS, Javascript, PHP, C# ASP.NET

รับทำและแก้ไขเว็บไซต์ด้วย HTML5, CSS, Javascript, PHP, C# ASP.NET

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำและแก้ไขเว็บไซต์ด้วย HTML5, CSS, Javascript, PHP, C# ASP.NET

  • 1. พูดคุยรูปแบบเว็บไซต์ที่ลูกค้าต้องการ
  • 2. เสนอราคาให้ผู้จ้าง ตามรูปแบบของงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

เว็บไซต์ และการทำงาน ตามที่ได้ตกลงกับลูกค้า

ฟรีแลนซ์
ธีรวัฒน์

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีประสบการณ์ทำงานโปรแกรมเมอร์ประมาณ 3 ปี มีความสามารถเกี่ยวกับ PHP, Laravel, C# Web App ASP.NET, C# Windows Forms App, Wordpress, MySQL, SQL Server, IIS, HTML5, CSS, Javascript, JQuery, AJAX, Angular, API RESTful, SSO, Umbraco CMS, System Analysis

02/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน