เขียนแบบจากภาพ Sketch ให้เป็น Model 3D & 2D Drawing

*** ลักษณะงานที่รับเขียนแบบ 3D & 2D *** - แกะแบบชิ้นงานต่าง ๆ - งานโคร้งสร้าง - งาน Jig & Machine - งาน Assembly -และอื่น ๆ ถ้าสามารถทำได้ ***เวลาดำเนินงาน - ราคา*** เวลาการดำเนินงานและราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน และปริมาณงาน ระยะเวลาที่ต้องการงาน และข้อมลูของงานว่าชัดเจนมากน้อยแค่ไหน /* ส่งงานเป็นไฟล์ PDF สำหรับให้ลูกค้าตรวจงาน */ /*ส่งเป็นไฟล์ CAD นามสุกลไฟล์ เช่น .STEP .DWG หรือตามความต้องการของลูกค้า เมื่อจบงาน */

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนแบบจากภาพ Sketch ให้เป็น Model 3D & 2D Drawing

  • 1. คุยรายละเอียดงานความต้องการของลูกค้า
  • 2. ตกลงราคา กำหนดวันส่งงาน วันเริ่มงานและเวลา
แพ็กเกจ
Drawing 2D
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ลูกค้าจะได้ไฟล์งาน CAD Drawing 2D นามสุกลไฟล์ .STEP .DWG หรือตามความต้องการของลูกค้า

Drawing 2D & Model 3D
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ลูกค้าจะได้ไฟล์งาน CAD Drawing 3D&2D นามสุกลไฟล์ .STEP .DWG หรือตามความต้องการของลูกค้า

ฟรีแลนซ์
Bongkot

รับทำ Website , Front-End, Back-End และอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า รับเขียนแบบ งานโครงสร้าง, ชิ้นงาน และอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า

09/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน