รับแบ่งชำระ

ออกแบบงานสถาปัตยกรรมและเขียนแบบก่อสร้าง

รับออกแบบงานสถาปัตยกรรมทั้งภายนอกและภายในรวมถึงการทำภาพPerspectiveและเขียนแบบก่อสร้าง รายละเอียดงาน - ออกแบบแนวความคิด ( Concept Design ) - ออกแบบภาพรวมและคุมโทนของงาน ( Mood and Tone ) - วางแผนผังพื้นที่การใช้งาน ( Planning ) - ทำทัศนียภาพของงานออกแบบ ( Perspective ) - เขียนแบบก่อสร้าง ( Construction Drawing ) - ส่งมอบงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ว่าจ้างทำการส่งรายละเอียดของเนื้องานและความต้องการของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างส่งงานเพื่อตรวจเช็ค แก้ไขได้ 2 ครั้ง(เกิน 2 ครั้งสามารถคิดราคาเพิ่มเติมได้) ตรวจเช็คเนื้องานจะส่งให้ดูพร้อมลายน้ำ หรือ เป็นรูป capture ขนาดเล็ก การpreviewจะส่งให้เป็นภาพขนาดเล็กที่มีลายน้ำก่อน และไฟล์ขนาดจริงจะส่งให้หลังจากได้ยืนยันตกลงรับงาน

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 0 วัน

ระยะเวลาในการทำงาน 0 วัน

ระยะเวลาในการทำงาน 0 วัน

ฟรีแลนซ์
jatupol

อาชีพสถาปนิกอิสระ ทำงานทั้งภายนอกและภายใน เคยทำงานมาหลากหลายงาน

03/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
7 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน