milestone

ออกแบบสถาปัตยกรรม ภายนอกและภายใน

รับออกแบบงานสถาปัตยกรรมทั้งภายนอกและภายในรวมถึงการทำภาพPerspective.. รายละเอียดงาน - ออกแบบแนวความคิด ( Concept Design ) - ออกแบบภาพรวมและคุมโทนของงาน ( Mood and Tone ) - วางแผนผังพื้นที่การใช้งาน ( Planning ) - ทำทัศนียภาพของงานออกแบบ ( Perspective ) - เขียนแบบก่อสร้าง ( Construction Drawing ) - ส่งมอบงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบสถาปัตยกรรม ภายนอกและภายใน

  • 1. คุยและรายละเอียดและขอบเขตอขงงาน
  • 2. ขึ้น 3D model ในกรณีที่ยังไม่มีไฟล์ Sketchup มาให้
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
ทำภาพ 3D Perspective
ทำภาพ3D Perspective พร้อมขึ้นโมเดล 3D
ออกแบบงานสถาปัตยกรรมภายนอกและภายใน
ออกแบบ งานสถาปัตยกรรม ทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ราคาจะขึ้นอยู่กับ พื้นที่ในการออกแบบ พร้อมทำภาพPerspectiveหรือคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ออกแบบงานสถาปัตยกรรม พร้อมทำแบบก่อสร้าง
ออกแบบ งานสถาปัตยกรรม ทั้งภายนอกและภายในรวมทั้งเขียนแบบก่อสร้างโดยสถาปนิกที่มีใบประกอบราคาจะขึ้นอยู่กับ พื้นที่ในการออกแบบ พร้อมทำภาพPerspective
ระยะเวลาในการทำงาน
1-2 วัน
2-7 วัน
7-30 วัน
ปรับแก้ชิ้นงานได้
3 ครั้ง
3 ครั้ง
3 ครั้ง
ขนาดพื้นที่ใช้สอย
- ตารางเมตร
- ตารางเมตร
- ตารางเมตร
จำนวนภาพ
1 ภาพ
1-5 ภาพ
1-10 ภาพ
2D Rendering และ Perspective
3D Rendering และ Perspective
วางผังพื้นที่การใช้งาน
-
วางฟังก์ชั่นเฟอร์นิเจอร์
-
ออกแบบการตกแต่ง
-
กำหนดสเปควัสดุ
-
-
เขียนแบบก่อสร้าง
-
-
ราคา
฿ 3,000
฿ 5,000
฿ 10,000
เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
jatupol

อาชีพสถาปนิกอิสระ ทำงานทั้งภายนอกและภายใน เคยทำงานมาหลากหลายงาน

03/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
7 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน