รับตรวจบ้านเดี่ยว แฝด คอนโด ทาวน์โฮม จากทีมวิศวโยธาโดยตรง

รับตรวจบ้านพักอาศัย บ้านเดี่ยว บ้านแฝด คอนโด ทาวน์โฮม จากประสบการณ์ตรง พร้อมออกเอกสารรายการตรวจให้ทีมช่าง ลูกค้า เพื่อประกอบการแก้ไข หากการตรวจครั้งที่ 2 ไม่เรียบร้อย ยินดีเข้าตรวจรอบ 3 ขึ้นอยู่กับรายการที่เหลืออยู่ "เราดีใจที่ลูกค้าได้บ้านที่ดี"

ขั้นตอนการทำงาน
สำหรับ รับตรวจบ้านเดี่ยว แฝด คอนโด ทาวน์โฮม จากทีมวิศวโยธาโดยตรง
  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดบ้านและโครงการ เพื่อประมาณค่าดำเนินงาน
  • 2. เสนอราคากลับไปยังลูกค้า เพื่อตัดสินใจจ้าง
แพ็กเกจ
House ตรวจ 2 รอบ พร้อมรายงานการตรวจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

House ตรวจ 1 ครั้ง พร้อมออกรายการ <80 ตารางเมตร = 3999 81-120 ตารางเมตร = 4999 121-ข160 ตารางเมตร = 5999 161-200 ตารางเมตร = 6999 ไฟล์รายการตรวจบ้านตรวจครั้งที่ 1 ไฟล์ PDF พร้อมรายละเอียด ไฟล์รายการตรวจบ้านหลังตรวจ 2 ไฟล์ PDF พร้อมรายละเอียด ส่งไฟล์เข้าที่ E-mail ของลูกค้า และ ช่างโครงการ

Condominium ตรวจ 2 รอบ พร้อมรายงานการตรวจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

Condominium ตรวจ 1 ครั้ง พร้อมออกรายการ <29 ตารางเมตร = 1999 30-40 ตารางเมตร = 2999 41-70 ตารางเมตร = 3999 71-90 ตารางเมตร = 4999 ไฟล์รายการตรวจบ้านตรวจครั้งที่ 1 ไฟล์ PDF พร้อมรายละเอียด ไฟล์รายการตรวจบ้านหลังตรวจ 2 ไฟล์ PDF พร้อมรายละเอียด ส่งไฟล์เข้าที่ E-mail ของลูกค้า และ ช่างโครงการ

Town house ตรวจ 2 รอบ พร้อมรายงานการตรวจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

Town House ตรวจ 1 ครั้ง พร้อมออกรายการ <80 ตารางเมตร = 3599 81-120 ตารางเมตร = 3999 121-160 ตารางเมตร = 5599 161-200 ตารางเมตร = 5999 ไฟล์รายการตรวจบ้านตรวจครั้งที่ 1 ไฟล์ PDF พร้อมรายละเอียด ไฟล์รายการตรวจบ้านหลังตรวจ 2 ไฟล์ PDF พร้อมรายละเอียด ส่งไฟล์เข้าที่ E-mail ของลูกค้า และ ช่างโครงการ

ฟรีแลนซ์
Jassada
Jassada

สวัสดีครับ ผมนายเจษฎา เป็นวิศวกรอยู่โครงการบ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง ตอนนี้รับฟรีแลนซ์ตรวจบ้านร่วมด้วย ผมมีประสบการณ์การตรวจบ้านมาตลอด ทราบถึงจุดที่ผู้รับเหมาจะทำงานไม่เรียบร้อย ซึ่งทำให้ลูกค้าที่จ้างผมและทีมตรวจบ้าน ได้บ้านที่ดีมีคุณภาพที่ดีที่สุด

09/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
10 ครั้ง
ขายได้
6 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน