รับแปล ไทย-อังกฤษ / อังกฤษ-ไทย บทความวิชาการ การแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์

รับงานแปลภาษาบทความทางการแพทย์หรือบทความทางวิทยาศาสตร์, งานวิจัย, Abstract, และบทความวิชาการทั่วไป

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปล ไทย-อังกฤษ / อังกฤษ-ไทย บทความวิชาการ การแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์

  • 1. ติดต่อส่งเนื้อหาเพื่อประเมินราคางาน
  • 2. ตกลงราคาและระยะเวลาการทำงาน
แพ็กเกจ
แปล Th/Eng หรือ Eng/Th บทความ 1-3 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

แปลบทความ ไทย-อังกฤษ /อังกฤษ-ไทย หน้าละ 350 บาท (จำนวนคำหน้าละ 350-400 คำ) สกุลไฟล์: .docx (หรือแล้วแต่ลูกค้ากำหนด) ระยะเวลา 3-5 วัน

แปล Th/Eng หรือ Eng/Th บทความ 4 หน้าขึ้นไป
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

แปลบทความ ไทย-อังกฤษ /อังกฤษ-ไทย หน้าละ 300 บาท (จำนวนคำหน้าละ 350-400 คำ) สกุลไฟล์: .docx (หรือแล้วแต่ลูกค้ากำหนด) ระยะเวลา: 5 วันขึ้นไป

แปล Th/Eng หรือ Eng/Th บทความสั้น คำศัพท์ ข้อความ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

จำนวนคำหน้าละไม่เกิน 300 คำ ราคาหน้าละ 250 บาท สกุลไฟล์: .docx (หรือแล้วแต่ลูกค้ากำหนด) ระยะเวลา: 2 วันขึ้นไป

ฟรีแลนซ์
เจนจิรา

สำเร็จการศึกษาจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันทำงานในบริษัทเอกชนซึ่งใช้การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็นประจำ สามารถอ่านและแปลบทความภาษาอังกฤษ ทั้งบทความทั่วไป บทความทางการแพทย์ และงานวิจัย

06/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
25 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน