จงสาปให้เจ้าเป็น Cartoon-การ์ตูนล้อเลียน

รายละเอียดกับการทำงาน Cartoon-การ์ตูนล้อเลียน ประกอบด้วย 1. บลีฟงาน (ไซส์งาน) 2. ออกแบบงาน (ลายเส้นตามตัวอย่างงาน) 3. ปรับแก้งาน 3 ครั้งเท่านั้น (มอบงานครั้งที่ 3 หากไม่ปรับแก้ถือว่างานสิ้นสุด) 5. ลูกค้าจะได้ไฟล์ .Jpeg สำหรับเผยแพร่ หากมีปัญหาหรือคำแนะนำสามารถคุยได้ค่ะ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม - หากลูกค้าต้องการไฟล์ ai ต้นฉบับขอคิดราคาเพิ่ม 200.- (Software License แท้) - ปรับแก้งาน 3 ครั้งเท่านั้น (มอบงานครั้งที่ 3 หากไม่ปรับแก้ถือว่างานสิ้นสุด) หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลังจากครั้งที่ 3 คิดจุดละ 100.- หากมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ ไม่คิดเงินเพิ่ม ถือว่าเป็นความผิดของผู้ออกแบบค่ะ ไม่รับคุยงานผ่านช่องทางอื่น ที่ไม่ใช่เว็บหลัก fastwork ขอบคุณค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ จงสาปให้เจ้าเป็น Cartoon-การ์ตูนล้อเลียน

  • 1. บลีฟงาน
  • 2. ประเมินไซส์งานที่ลูกงานจะนำไปใช้งาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ปรับแก้งาน 3 ครั้งเท่านั้น (มอบงานครั้งที่ 3 หากไม่ปรับแก้ถือว่างานสิ้นสุด) - ลูกค้าจะได้ไฟล์ .Jpeg สำหรับเผยแพร่

ฟรีแลนซ์
สถิตย์ภรณ์

รีวิว Cosmetic, Skincare and Product, วาด Character, ออกแบบ Infographic มีประสบการณ์ในด้านการออกแบบ และสร้าง Contents มากกว่า 5 ปี ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย ศิลปากร ปริญญาโท สาขา เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย ศิลปากร ปัจจุบันเป็น HRD ที่ SCGC

07/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน