แปลเอกสารและบทความต่างๆ EN-TH และ TH-EN

รับแปลเอกสาร บทความทั้งทางวิชาการและทั่วไป ทั้งจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งปรับภาษาให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น รับงานด่วน และสามารถแก้ไขได้ 2 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การคำนวณค่าใช้จ่าย นับจากหน้ากระดาษ A4 1 หน้า (ไม่รวมรูปภาพหรือกราฟ) - ภาษาอังกฤษ Times New Roman ขนาด 12 - ภาษาไทย TH Sarabun New ขนาด 14 หน้าละ 250 บาท มากกว่า 5 หน้าขึ้นไป ลดราคาต่อหน้าได้ค่ะ สามารถส่งงานได้ทั้งรูปแบบของ .doc และ PDF

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลเอกสารและบทความต่างๆ EN-TH และ TH-EN

  • 1. ลูกค้าส่งผลงานให้ตรวจสอบรายละเอียดและประเมินเวลา รวมทั้งราคา
  • 2. ลูกค้าชำระเงิน (ฟรีแลนซ์จะเริ่มงานหลังจากเริ่มสถานะทำงาน)
แพ็กเกจ
แปลเอกสารทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ราคา 250 บาทต่อหน้า ถ้า 5 หน้าขึ้นไปสามารถตกลงราคาได้ค่ะ ไฟล์ที่ได้รับเป็นไฟล์ .doc หรือ PDF ระยะเวลาประมาณ 3 วันหรือตามที่ตกลงกันค่ะ

งานด่วน
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ราคา 280 บาทต่อหน้า ถ้า 5 หน้าขึ้นไปสามารถตกลงราคาได้ค่ะ ไฟล์ที่ได้รับเป็นไฟล์ .doc หรือ PDF ระยะเวลาประมาณ 2 วันหรือตามที่ตกลงกันค่ะ

ฟรีแลนซ์
Jantharath

ถนัดการแปลบทความทั่วไป งานเอกสารเกี่ยวกับด้านการศึกษาหรือวิชาการ จบศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

12/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
2 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน