รับออกแบบ template เพื่อสร้างไฟล์ฐานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย, ควบคุมสินค้าคงเหลือ และกำไรขาดทุนด้วยExcel

สำหรับผู้ที่ต้องการทราบผลการดำเนินงานของกิจการที่กำลังทำอยู่ เรามีบริการรับออกแบบ template ใน Excel เพื่อ - สร้างไฟล์รวบรวมข้อมูลรายรับ-รายจ่ายประจำวัน - รับรู้ผลกำไรขาดทุนที่แท้จริงจากการขาย/บริการทุกเดือน เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน - ควบคุมสินค้าคงเหลือ เพื่อป้องกันสินค้าหาย/ไม่พอขาย - คำนวณต้นทุนต่อหน่วย เพื่อการตั้งราคาที่เหมาะสม ไม่ให้เกิดการขาดทุน การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบจะช่วยให้กิจการสามารถวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ราคาที่กล่าวมาเป็นราคาของสูตร Excel ขั้นพื้นฐาน เช่น vlookup, sum, sumif เป็นต้น ถ้ามีการใช้สูตร Advance หรือเชื่อมโยงข้อมูลเกิน 2 แหล่งข้อมูล ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 200 บาทค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบ template เพื่อสร้างไฟล์ฐานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย, ควบคุมสินค้าคงเหลือ และกำไรขาดทุนด้วยExcel

  • 1. สอบถามความต้องการของลูกค้าและขอข้อมูลที่มีอยู่จากลูกค้าเพื่อประเมินขอบเขตการทำงาน ระยะเวลา และราคา
  • 2. เริ่มการทำงาน
แพ็กเกจ
เริ่มต้น Start Up
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ไฟล์ Excel จัดทำรายรับ-รายจ่าย เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูล พร้อมตารางการคำนวณกำไรขาดทุนที่แท้จริง - ไฟล์ PDF คู่มือการใช้งาน กรณีไฟล์มีความซับซ้อนมาก

ขยายกิจการ Grow Up
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- ไฟล์ Excel จัดทำรายรับ-รายจ่าย เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูล พร้อมตารางการคำนวณกำไรขาดทุนที่แท้จริง - ไฟล์ Excel การควบคุมสินค้าคงเหลือ เพื่อจัดทำ Safety stock และป้องกันของหาย - ไฟล์ PDF คู่มือการใช้งาน กรณีไฟล์มีความซับซ้อนมาก

เต็มรูปแบบ Full Function
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- ไฟล์ Excel จัดทำรายรับ-รายจ่าย เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูล พร้อมตารางการคำนวณกำไรขาดทุนที่แท้จริง - ไฟล์ Excel การควบคุมสินค้าคงเหลือ เพื่อจัดทำ Safety stock และป้องกันของหาย - ไฟล์ Excel คำนวณต้นทุนต่อหน่วย เพื่อการตั้งราคาขายที่เหมาะสม - ไฟล์ PDF คู่มือการใช้งาน กรณีไฟล์มีความซับซ้อนมาก

ฟรีแลนซ์
Pichchapa

I was an External. My current position is as an Internal Auditor.

10/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน