รับเขียนบทความตามที่สั่ง (ทั่วไป) / ส่งเสริมการขายหรือรีวิวลง เว็บไซต์ที่ต้องการ

รับเขียนบทความทั่วไปตามที่ต้องการ หรือ บทความสำหรับนำไปลงใน Facebook , Website , Blog และอื่นๆ พร้อมภาพประกอบช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับบทความของคุณ 📌 บทความทั่วไป คุณลูกค้าบอกรายละเอียดของเนื้อหาบทความที่ต้องการ หากมีหัวข้อที่ต้องการให้เราเขียนอยู่แล้วสามารถแจ้งได้เลย แต่ถ้าหากยังไม่มีหัวข้อที่ต้องการ เราสามารถคิดหัวข้อแล้วนำมาเสนอให้คุณเลือกได้ 📌 บทความส่งเสริมการขายหรือรีวิวสินค้าและลงขายของแบบเนียนๆ คุณลูกค้าเตรียมข้อมูลของสินค้าหรือบริการมาให้กับเรา กลุ่มเป้าหมาย ข้อดีหรือจุดแข็งของสินค้า รูปภาพ และอื่นๆ ที่คุณต้องการนำเสนอ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม 1. หากต้องการใช้เป็นภาษาอังกฤษ ราคาบวกเพิ่มเป็น 980 ต่อ 1 บทความ และไม่เกิน 400 ตัวอักษร (หากเกินราคาถูกปรับตามที่ตกลงกัน) 2. งานสามารถแก้ไขได้ฟรี 1 ครั้ง หลังจากที่ส่งบทความให้ดูแล้ว (หากแก้ไขเกิน 1 ครั้ง ขอเพิ่มค่าแก้ไข 100 บาท) 3. หากเป็นงานด่วน บวกเพิ่ม 200 บาทต่อ 1 บทความและไม่เกิน 400 ตัวอักษร (หากเกินราคาถูกปรับตามที่ตกลงกัน)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนบทความตามที่สั่ง (ทั่วไป) / ส่งเสริมการขายหรือรีวิวลง เว็บไซต์ที่ต้องการ

  • 1. ลูกค้าแจ้งความต้องการ ว่าต้องการแบบไหน หรือแจ้งหัวข้อที่ต้องการ
  • 2. แจ้งรายละเอียดว่าจะเขียนแบบไหน เนื้อความโดยประมาณกี่ตัวอักษร (โดยประมาณ 400 ตัวอักษรขึ้น)
แพ็กเกจ
1 บทความ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1. เขียนบทความ 1 บทความ จำนวน 400 ตัวอักษร มีรูปประกอบให้ฟรี 3 รูป รวมรูปปกด้วย (หรือจะใช้รูปของคุณก็ได้) 2 ไฟล์ที่ได้จะเป็น Word,PDF หรือ เว็บไซต์ที่ให้เขียนลง 3 ระยะเวลาในการเขียน 1 บท ใช้เวลา 1 วันหรืออาจจะน้อยกว่านั้น ขึ้นอยู่ความยากง่ายของบทความ 4 ราคาอาจจะมีเปลี่ยน ตามความยาก ง่าย หรือตามจำนวนตัวอักษรในบทความ

เขียนบทความระยะยาว 10 บทความ
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

1. เขียนบทความ 10 บทความ จำนวน 400 ตัวอักษร/ 1 บทความ มีรูปประกอบให้ฟรี 3 รูป รวมรูปปกด้วย (หรือจะใช้รูปของคุณก็ได้) 2 ไฟล์ที่ได้จะเป็น Word,PDF หรือ เว็บไซต์ที่ให้เขียนลง 3 ระยะเวลาในการเขียน 1 บท ใช้เวลา 1 วันหรืออาจจะน้อยกว่านั้น ขึ้นอยู่ความยากง่ายของบทความ 4 ราคาอาจจะมีเปลี่ยน ตามความยาก ง่าย หรือตามจำนวนตัวอักษรในบทความ

ฟรีแลนซ์
kaew

รับทำรายงาน พิมพ์เอกสาร จัดรูปแบบเอกสาร ลงข้อมูลใน Excel Word เขียนสูตร Excel if(),VLookUP() ทำPivot Table และ Pivot Chart ทำ PowerPoint Slide Master ,Template แก้ไขสูตร Excel สร้างแบบฟอร์ม

02/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน