รับปรึกษาประเด็นข้อกฎหมาย ตรวจสอบ/ร่างสัญญา จัดทำเอกสารต่างๆ

ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นในประเด็นข้อกฎหมายที่ถูกต้องและเหมาะสม ไม่ทำให้เกิดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจหรือกิจการของคุณ ผ่านทาง E-mail Line หรือโทรศัพท์ รับตรวจสอบและร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมาย หรือเอกสารที่ต้องการถ้อยคำทางกฎหมายต่างๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับปรึกษาประเด็นข้อกฎหมาย ตรวจสอบ/ร่างสัญญา จัดทำเอกสารต่างๆ

  • 1. ลูกค้าส่งรายละเอียดเบื้องต้นของงาน เช่น ร่างสัญญาที่จะให้ตรวจ หรือเอกสารที่ต้องการให้จัดทำ ระยะเวลาที่ต้องการได้รับงาน
  • 2. เราจะพิจารณาว่าสามารถดำเนินการให้ได้ตามเวลาที่กำหนดหรือไม่ (เนื่องจากข้อกฎหมายบางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจง อาจต้องใช้เวลาในการค้นคว้า)
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ได้รับคำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการทำธุรกิจที่ถูกต้องและเหมาะสม ไม่ทำให้เกิดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจหรือกิจการของลูกความ ตรวจสอบและร่างสัญญาต่างๆ เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาจ้าง สัญญาให้บริการต่างๆ การจัดทำหรือตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น พินัยกรรม หนังสือบอกกล่าว (notice) ประกาศเป็นทางการ ราคาเริ่มต้นที่ 900 บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานและระยะเวลาในการทำงาน เนื่องจากประเด็นทางกฎหมายบางเรื่อง อาจต้องใช้ระยะเวลาในการค้นคว้าและเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับท่าน

ฟรีแลนซ์
Jariya

เรียนจบปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายกว่า 3 ปี ยินดีให้บริการเสมอค่ะ

08/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน