INTERIOR PERSPECTIVE

การทำงาน INTERIOR PERSPECTIVE สามารถอธิบายการทำงานได้ดังนี้ สิ่งที่ลูกค้าต้องมีให้ - โมเดล SKP ของห้องแต่ล่ะห้อง (ถ้ามี) กรณีที่ยังไม่มีโมเดลสามารถขึ้นโมเดลให้ได้ค่ะ - แปลน รูป ด้าน ของงาน - กำหนดสี วัสดุ และ สไตล์ของงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ INTERIOR PERSPECTIVE

  • 1. รับบรีพงานจากลูกค้า รายละเอียดงานที่ลูกลูกค้าต้องการ
  • 2. รับบรีพงานจากลูกค้า รายละเอียดงานที่ลูกลูกค้าต้องการ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

การทำงานจะเริ่มขึ้นเมื่อตกลงขอบเขตการทำงาน เวลาทำงาน และวันส่งงาน ในกรณีที่ลูกค้ามีแมสมาให้ จะกำหนดมุมมองของภาพและส่งให้ทางลูกค้าตัดสินใจจึงทำการตั้งค่าวัสดุ แสง ต่างและเรนเดอร์จริงเป็นภาพความละเอียดสูง หรือความละเอียดตามลูกค้าต้องการ กรณีที่ต้องขึ้นโมเดล จะทำการขึ้นโมเดล และกำหนดมุมมอง ก่อนส่งให้ลูกค้าตัดสินใจ และทำการเรนเดอร์ สิ่งที่ลูกค้าจะได้ -ไฟล์ภาพความละเอียดสูง .JPG -ไฟล์ภาพความละเอียดสูง .PNG -ไฟล์ภาพความละเอียดสูง .PSD

ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

การทำงานจะเริ่มขึ้นเมื่อตกลงขอบเขตการทำงาน เวลาทำงาน และวันส่งงาน ในกรณีที่ลูกค้ามีแมสมาให้ จะกำหนดมุมมองของภาพและส่งให้ทางลูกค้าตัดสินใจจึงทำการตั้งค่าวัสดุ แสง ต่างและเรนเดอร์จริงเป็นภาพความละเอียดสูง หรือความละเอียดตามลูกค้าต้องการ กรณีที่ต้องขึ้นโมเดล จำทำการขึ้นโมเดล และกำหนดมุมมอง ก่อนส่งให้ลูกค้าตัดสินใจ และทำการเรนเดอร์ สิ่งที่ลูกค้าจะได้ -ไฟล์ภาพความละเอียดสูง .JPG -ไฟล์ภาพความละเอียดสูง .PNG -ไฟล์ภาพความละเอียดสูง .PSD

ฟรีแลนซ์
konkanok

ปัจจุบันดิฉันทำงานประจำด้าน 3D visualizer มีประสบการณ์การทำงาน 2ปี โดยรับผิดชอบงานตั้งแต่การขึ้นโมเดล การวางลายของ texture ลงบนโมเดล Material Setting และ Lighting การจัดแสงภาพ จึงทำให้มีทักษะในการทำงานเป็นอย่างดี และสามารถจัดสรรเวลาการทำงาน และส่งงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

02/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน