รับเขียน แก้ไข แก้งาน สูตรฟังก์ชั่น สร้างแบบฟอร์มใน Excel หรือ ตามความต้องการ

รับเขียน แก้ไข แก้งาน สูตรฟังก์ชั่น สร้างแบบฟอร์มใน Excel หรือ ทำตามความต้องการของลูกค้า - เขียนสูตร คำนวณส่วนลด ตามเงื่อนไขการซื้อ - เขียนสูตร คำนวณค่าคอม พร้อมแสดงข้อความ หรือตัดสต๊อกสินค้า - เขียนสูตร ตามเงื่อนไขของลูกค้า - เขียนสูตรค้นหาข้อมูล และสร้างฟอร์มแสดงผล

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียน แก้ไข แก้งาน สูตรฟังก์ชั่น สร้างแบบฟอร์มใน Excel หรือ ตามความต้องการ

  • 1. แจ้งรายละเอียด
  • 2. ตกลงราคาในใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ลูกค้าจะรับไฟล์ Excel ส่งกลับทาง Email ตามที่ลุกค้าแจ้งไว้ สามารถแก้ไข งานได้ 3 ครั้ง หลังจากนั้นคิดค่าแก้ไข ครั้ง 100 บาท

ฟรีแลนซ์
kaew

รับทำรายงาน พิมพ์เอกสาร จัดรูปแบบเอกสาร ลงข้อมูลใน Excel Word เขียนสูตร Excel if(),VLookUP() ทำPivot Table และ Pivot Chart แก้ไขสูตร Excel สร้างแบบฟอร์ม รับเป็นแอดมินให้กับสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบ รับทำเขียนบทความตามที่ลูกค้าต้องการ รับทำป้านแบรนเนอร์ หรือปกของสือออนไลน์

02/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
36 ครั้ง
ขายได้
12 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน