พิธีกร/ งาน Event/ งานแต่งงาน(งานเลี้ยง)/ งานเลี้ยง/ งานประกาศรางวัล/ LIVE / วิทยากรความปลอดภัย

เจมส์ ภัทรพงศ์ วงษ์ปัน มีประสบการณ์การทำงานด้านพิธีกรและวิทยากร กว่า 10 ปีครับ ประสบการณ์การทำงาน พิธีกร/MC งาน : งาน Event ต่างๆ งานแต่งงาน (งานเลี้ยง,งานกลางคืน) ทางการ กึ่งทางการ สนุกสนาน เลือกได้ครับ งานเลี้ยงบริษัท งานประกาศรางวัล งาน LIVE งานวิทยากรบรรยายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยหลักสูตรที่บรรยายได้ คือ 1. การสังเกตการทำงานด้านความปลอดภัย (Safety Observation) 2. การค้นหาสาเหตุอุบัติการณ์ (Incident Investigation) 3. การตรวจสอบทั่วไปและบำรุงรักษาตามแผน (Planned Inspections and Maintenance) 4. กฎและการอนุญาตเข้าทำงาน (Rules and Work Permits) 5. การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Safety Risk assessment) 6. เทคนิคการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis: JSA) 7. การเสริมสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมความปลอดภัย 8. การเสริมสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยด้วย Behavior Based Safety (BBS) 9. เทคนิคการลดความผิดพลาดที่เกิดจากคน (Human error Management) 10. เทคนิคการหยั่งรู้ระวังอันตราย (Kiken Yochi Training: KYT)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พิธีกร/ งาน Event/ งานแต่งงาน(งานเลี้ยง)/ งานเลี้ยง/ งานประกาศรางวัล/ LIVE / วิทยากรความปลอดภัย

  • 1. คุยรายละเอียดงาน
  • 2. ส่ง script งาน
แพ็กเกจ
พิธีกร 1-3 ชั่วโมง
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

พิธีกร 1-3 ชั่วโมง (ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก กรณีเป็นงานต่างจังหวัด ซึ่งสามารถตกลงราคากันได้ครับ)

พิธีกร 4-6 ชั่วโมง
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

พิธีกร 4-6 ชั่วโมง (ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก กรณีเป็นงานต่างจังหวัด ซึ่งสามารถตกลงราคากันได้ครับ)

วิทยากรบรรยายด้านความปลอดภัยฯ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

บรรยาย 1-3 ชั่วโมง ราคา 3,500 บาท บรรยาย 4-6 ชั่วโมง ราคา 5,000 บาท (ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก กรณีเป็นงานต่างจังหวัด ซึ่งสามารถตกลงราคากันได้ครับ)

ฟรีแลนซ์
ภัทรพงศ์

พิธีกร/ MC/ งาน Event/ งานแต่งงาน(งานเลี้ยง,งานกลางคืน)/ งานเลี้ยงบริษัท/ งานประกาศรางวัล/ งาน LIVE / งานวิทยากรบรรยายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

10/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
5 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน