รับถอดเทปใน 24 ชั่วโมง (ภาษาไทย)

1.รับถอดเทปภาษาไทยรูปแบบต่าง ๆ เช่น สัมภาษณ์ อบรม สัมมนา บรรยาย งานวิจัย หรือ ประชุม 2.ไฟล์เสียงไม่เกิน 30 นาที ส่งงานภายใน 24 ชั่วโมง *นาทีละ12บาท เกินกว่านั้นโปรดสอบถามก่อน 3.ส่งงานในรูปแบบ Word หรือ PDF *พิสูจน์อักษรให้ 1 ครั้ง ก่อนส่งมอบงาน *ลูกค้าสามารถขอให้แก้งานได้ 1 ครั้ง 4.เทปและเนื้อหาจากการถอด เป็นความลับ ไม่มีการส่งต่อและเผยแพร่

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับถอดเทปใน 24 ชั่วโมง (ภาษาไทย)

  • 1. ส่งไฟล์เสียงมาให้ประเมินความสมบูรณ์ของคุณภาพ
  • 2. พูดคุยเกี่ยวกับลักษณะงานที่ต้องการให้ทำ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ไฟล์ Word หรือ PDF ที่ผ่านการพิสูจน์อักษร 1 ครั้ง และลูกค้าสามารถขอให้แก้งานได้อีก 1 ครั้ง อัตราค่าบริการ นาทีละ 12 บาท หรือ 360 บาทต่อไฟล์เสียง 30 นาที

ฟรีแลนซ์
จามีกร

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จารึกศึกษา) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร - ประสบการณ์ทำงานถอดเทปมากว่า 100 ชั่วโมง - ประสบการณ์ทำงานด้านอักษรโบราณมากว่า 10 ปี

06/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน