Hood Translation Services รับแปลเอกสารอังกฤษและไทยทุกประเภท

รับงานแปลอังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษทุกประเภท มีประสบการณ์ ราคาไม่แพง มีรีวิวรองรับ ขอดูตัวอย่างงานแปล หรือขอให้ทดลองแปลให้ก่อนได้ครับ เอกสารทั่วไป ข่าว บทความ หัวข้อสนใจเฉพาะ (News and articles) เขียนหรือแปลจดหมายเพื่อยื่นขอทุน สมัครงานหรือเรียนต่อ (Cover letter) แปลบทคัดย่องานวิจัยหรือบทนำเอกสารโครงงาน (Abstract) รับแปลคำบรรยาย (Subtitles) และคำที่ใช้ในสื่อการนำเสนอ (Presentations) แปลคำโฆษณาหรือประโยคเชื้อชวน (Advertisements) แปลรายงานการประชุม เอกสารรายงานบริษัท (Minutes) *** นอกเหนือจากนี้ สามารถสอบถามก่อนได้ ***

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Hood Translation Services รับแปลเอกสารอังกฤษและไทยทุกประเภท

  • 1. ลูกค้าส่งเอกสารงาน พร้อมตกลงวันและเวลาในการส่งมอบงาน
  • 2. รับงานและตรวจสอบจนพึงพอใจ
แพ็กเกจ
ชุดอิ่มใจ ดั่งใฝ่ปอง
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

เอกสารงานแปลคุณภาพดี การันตีความถูกต้องแม่นยำ โดยสามารถปรับแก้ได้ 3 ครั้ง (ส่วนที่ปรับแก้ได้คือ ความสุภาพของภาษา ลักษณะน้ำเสียงของภาษาและการใช้คำ) หมายเหตุ: ราคางานต้องตรวจสอบจากเอกสารอีกที

ชุดอิ่มสุข จุกกว่าใคร
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

เอกสารงานแปลคุณภาพดี การันตีความถูกต้องแม่นยำ ปรับแก้ได้ไม่จำกัดครั้ง (ส่วนที่ปรับแก้ได้คือ ความสุภาพของภาษา ลักษณะน้ำเสียงของภาษาและการใช้คำ) หมายเหตุ: ราคางานต้องตรวจสอบจากเอกสารอีกที

ชุดงานด่วน ป่วนใจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

เอกสารงานแปลคุณภาพดี การันตีความถูกต้องแม่นยำ ในกรณีไม่ต้องการปรับแก้ใดๆ หมายเหตุ: ราคางานต้องตรวจสอบจากเอกสารอีกที

ฟรีแลนซ์
Phattasak

จบการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 พร้อมด้วยวิชาเลือกสเปนและลาตินอเมริกาศึกษา มีประสบการณ์การแปลเอกสารทุกประเภท โดยมีความชอบส่วนตัวคือการแปลบทความ (สามารถเขียนคอนเทนต์ บทความลงหน้าเว็บไซต์) มีรีวิวและพอร์ตมากมายจากการทำงาน (เปิด FW ในปี 2021)

03/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน