Everything เราแปลครับ EN-TH, TH-EN

สวัสดีครับ ผมเป็นบัณฑิตจบใหม่จากคณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ (GPA 3.59) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับ ผมรับแปลภาษาไทยและอังกฤษทุกรูปแบบครับ ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนของงานที่ผมรับแปลครับ เอกสารทั่วไป ข่าว บทความ หัวข้อสนใจเฉพาะ (News and articles) เขียนหรือแปลจดหมายเพื่อยื่นขอทุน สมัครงานหรือเรียนต่อ (Cover letter) แปลบทคัดย่องานวิจัยหรือบทนำเอกสารโครงงาน (Abstract) รับแปลคำบรรยาย (Subtitles) และคำที่ใช้ในสื่อการนำเสนอ (Presentations) แปลคำโฆษณาหรือประโยคเชื้อชวน (Advertisements) แปลรายงานการประชุม เอกสารรายงานบริษัท (Minutes) ทั้งหมดนี้มีประสบการณ์ครับ สามารถขอดูตัวอย่างได้เลยครับ *** เนื่องจากหลายงานเป็นงานของส่วนบุคคลและทางบริษัท ผมจึงขออนุญาตไม่นำตัวอย่างผลงานขึ้นมาแสดงครับ แต่สามารถทักมาขอดูได้ทางส่วนตัว ** เอกสารที่จะได้รับจะเป็นไฟล์ .doc ครับ ระยะเวลาในการแปล ขึ้นอยู่กับการตกลงกันครับ ขั้นตอนในการทำงาน: 1. ตกลงรายละเอียดโดยการส่งไฟล์ให้ประเมินราคาและความเร็วที่จะได้รับงาน 2. ขอแก้ไขได้จนกว่าจะพึงพอใจลูกค้าครับ 3. ส่งงานผ่านตัวระบบเว็บไซต์ 4. ลูกค้ารีวิวผ่านระบบเว็บไซต์ครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Everything เราแปลครับ EN-TH, TH-EN

  • 1. ตกลงรายละเอียดโดยการส่งไฟล์ให้ประเมินราคาและความเร็วที่จะได้รับงานครับ
  • 2. ขอแก้ไขได้จนกว่าจะพึงพอใจลูกค้าครับ
แพ็กเกจ
Package A: A-Graded
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

Package A graded: บริการงานแปลจากภาษาไทย🇹🇭 ไปภาษาอังกฤษ รับเอกสารหรือประเภทงานทุกรูปแบบตามที่ได้ระบุในคำอธิบายครับ

Package B: Be the best!
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

บริการงานแปลจากภาษาอังกฤษกลับมายังภาษาไทยที่ทุกคนอุ่นใจครับ รับเอกสารหรือประเภทงานทุกรูปแบบตามที่ได้ระบุในคำอธิบายครับ

ฟรีแลนซ์
Phattasak

สวัสดีครับ ผมจบการศึกษาเกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญในการแปลเอกสารและผมพอมีประสบการณ์ในการแปลงานด้านการโฆษณา ด้านรายงานการประชุม รวมไปถึงการแปล Subtitles ให้กับวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์และภาษาที่ใช้ใน Presentation slides ต่างๆครับ

03/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน