จัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

มีประสบการณ์การทำงานจากบริษัท ดังนั้นจึงมีรูปแบบการทำงานที่ชัดเจน ตอบโจทย์ลูกค้าที่ชอบความเป็นมาตรฐาน ลักษณะการทำงานที่เป็นทีม มีทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดังนั้นจึงไม่ต้องห่วงเรื่อง ความช้า หนีงาน หรืองานไม่มีคุณภาพ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ จัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

  • 1. ตกลงราคา ขอบเขตการทำงาน และระยะเวลาที่ต้องการ
  • 2. ชำระค้าจ้าง และรับเอกสาร
แพ็กเกจ
จัดตั้งบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์ - ตราประทับบริษัท (ถ้ามี)

จัดตั้งบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน และจดทะเบียนเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์ - ตราประทับบริษัท (ถ้ามี) - ภพ.20 รับรองการขึ้นทะเบียนนิติบุคคลผู้เสียภาษีจากกรมสรรพสามิตร

ฟรีแลนซ์
James

มีประสบการณ์การทำงานในสำนักงานทนาย การร่างคำฟ้อง คำร้อง สืบพยาน ล่าม แปลเอกสารและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และต่อมาได้ทำงานในลักษณะบริษัท In house ซึ่งเป็นลักษณะงานที่ใช้สัญญาเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น Commercial, Partnership, Joint Venture รวมถึงการเจรจาทางธุรกิจซึ่งส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบของสัญญาด้วย

02/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน