รับปรึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS สำหรับงานวิจัยเชิงสถิติ

รับปรึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS สำหรับงานวิจัยเชิงสถิติทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ ราคาเริ่มต้น 1,000 บาทเท่านั้น เพียงผู้ว่าจ้างส่งโครงร่างงานวิจัย (Proposal) และไฟล์ข้อมูลดิบที่ต้องการให้วิเคราะห์ เราจะทำการประเมินราคาและแจ้งท่านให้ทราบโดยเร็ว หากท่านต้องการ วิเคราะห์ หาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (Conjoint) หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย (Correlation) หรือเป็นการหาความแตกต่างกันทางสถิติ (Chi-Square) เรายินดีหาคำตอบให้คุณ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม 1.หลังการแก้ไขงาน 1 ครั้ง หากผู้ว่าจ้างมีสิ่งที่ต้องการให้แก้ไขและเพิ่มเติม ทางเราจะขอคิดราคาเพิ่มเติมจากราคางานปกติตามความเหมาะสม 2.หากเป็นงานด่วนหรืองานเร่ง ทางเราขอพิจารณาประเมินราคาเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 3.กรณีเกิดความผิดพลาดจากทางเรา เรายินดีแก้ไขโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับปรึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS สำหรับงานวิจัยเชิงสถิติ

  • 1. ผู้ว่าจ้างส่งโครงร่าง (Proposal) ไฟล์ข้อมูลดิบ(MS Excel, SPSS) ช่วงเวลาที่ต้องการรับ และโจทย์ที่ต้องการให้วิเคราะห์
  • 2. เราทำการประเมินราคาของงานและแจ้งราคากลับให้ทราบทันที
แพ็กเกจ
รับปรึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS สำหรับงานวิจัยเชิงสถิติ เศรษฐศาสตร์ และธุรกิจ ราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

สามารถแก้ไขได้ 1 ครั้ง และได้รับผลงานเป็นไฟล์ MS word และ Output ในไฟล์ Excel

ฟรีแลนซ์
Jakkrapong

เราเป็นนักวิจัยที่จบปริญญาโททางด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ สามารถรับปรึกษางานวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรม SPSS โดยเรามีความชำนาญในงานวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ รวมถึงการสร้าง Presentation เพื่อนำเสนอผลงานของท่านในสไตล์ Infographic ได้อย่างน่าสนใจ

10/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
5 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน