PRESENTATION เข้าใจง่าย ตัวหนังสือน้อย

ออกแบบ และจัดทำ Presentation - โปรแกรมที่ใช้คือ Powerpoint , Photoshop - เน้นเข้าใจง่ายคลีน ตัวหนังสือน้อย - Input เสียงเพลง วีดีโอ หรือ Link - ไฟล์งาน PDF , JPG , PowerPoint .pptx , .png **เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์มากขึ้นด้วยแพ็กเกจการออกแบบงานชิ้นเฉพาะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ PRESENTATION เข้าใจง่าย ตัวหนังสือน้อย

  • 1. ส่งเนื้อหา , ข้อมูล , ฟุตเทจ โดยแบ่งเนื้อหาตามสไลด์, แจ้งระยะเวลาที่ต้องการ, บอกขนาดของ ppt ที่ต้องการ (16:9 หรือ 4:3)
  • 2. เลือกสไตล์ที่ต้องการ โทนสี ปรึกษาแนวทางการจัดทำ
แพ็กเกจ
Package " Basic " 1-10 Slides
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- Presentation 1-10 Slides - ปรับแก้ชิ้นงานได้ 2 ครั้ง

Package " Pressing " 1-10 Slides
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- Presentation 1-10 Slides - ปรับแก้ชิ้นงานได้ 2 ครั้ง - ทำเสร็จภายใน 24ชม.

Package " Unique " 1-15 Slides
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- Presentation 1-15 Slides - ออกแบบให้โดยเฉพาะ มีความเป็นเอกลักษณ์ - ปรับแก้ชิ้นงานได้ 3 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Ball

ประสบการณ์ทำการตัดต่อ ทำสไลด์ในการการเรียน การศึกษาการนำเสนองาน ตลอดช่วงที่ทำการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การันตีด้วยประสบการณ์การทำสไลด์ทุกวิชาเรียนในกลุ่ม ที่เพื่อนๆให้ความไว้วางใจตลอดมา

03/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน