รับรีวิวที่พัก ร้านอาหาร คาเฟ่ สถานที่ท่องเที่ยว หรือสินค้าอื่นๆ ที่สนใจ

รับรีวิวที่พัก ร้านอาหาร คาเฟ่ สถานที่ท่องเที่ยว หรือสินค้าอื่นๆ ที่สนใจ รูปแบบภาพนิ่ง หรือสื่อวีดีโอ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับรีวิวที่พัก ร้านอาหาร คาเฟ่ สถานที่ท่องเที่ยว หรือสินค้าอื่นๆ ที่สนใจ

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดสินค้า หรือบริการที่ต้องการให้รีวิว
  • 2. ผู้รับจ้างและลูกค้าตกลงรับและจ้างงาน พร้อมบรีฟงานคราวๆ
ผู้ติดตาม
EkZaJaAe
EkZaJaAe
38K
แพ็กเกจ
รีวิวที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. รูปภาพไม่ติดลายน้ำ ไม่ต่ำกว่า 40 รูป 2. ลงรีวิวผ่านทางเพจ 3. แชร์โพสผ่านกลุ่มท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก คาเฟ่ ที่มีสมาชิกไม่ต่ำกว่า 50,000 คน 4. ผู้เข้าถึงไม่ต่ำกว่า 20,000 คน ต่อโพส

รีวิวร้านอาหาร สินค้า และคาเฟ่
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. รูปภาพไม่ติดลายน้ำ ไม่ต่ำกว่า 40 รูป 2. ลงรีวิวผ่านทางเพจ 3. แชร์โพสผ่านกลุ่มท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก คาเฟ่ ที่มีสมาชิกไม่ต่ำกว่า 50,000 คน 4. ผู้เข้าถึงไม่ต่ำกว่า 20,000 คน ต่อโพส

รีวิวร้านอาหาร คาเฟ่ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก สินค้า VDO
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1.ไฟส์วีดีโอ ไม่เกิน 3 นาที 2. ลงรีวิวผ่านทางเพจ 3. แชร์โพสผ่านกลุ่มท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก คาเฟ่ ที่มีสมาชิกไม่ต่ำกว่า 50,000 คน

ฟรีแลนซ์
เสาวลักษณ์

เป็นคนชื่นชอบการถ่ายรูป และชอบบอกเล่าเรื่องราว แถมชอบคิดคอนเทรนใหม่ๆ ให้น่าสนใจ เฟรนลี่ คุยง่าย มีไอเดียดี และชอบเขียนรีวิวเป็นชีวิตจิตใจ ปัจจุบันมีเพจเป็นของตัวเอง ที่มีคนติดตามถึง 73K โดยมียอดผู้เข้าถึงต่อโพสไม่ต่ำกว่า 100,000 คน

06/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน