รับออกแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรมไทย

รับออกแบบงานสถาปัตยกรรมไทย 1.ออกแบบและเขียนแบบก่อสร้าง -โบสถ์ -ซุ้มประตู -กำแพงแก้ว -ศาลา -เขียนลายหน้าบัน 2.เป็นต้นใช้โปรแกรม Sketchup, Auto CAD,Revit ในการทำงาน รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ราคาปรับเปลี่ยนตามความยากง่ายของงาน ตามตกลงกันครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรมไทย

  • 1. แลกเปลี่ยนข้อมูลรายละเอียดงานและประเมินราคาจ้างงาน
  • 2. ตกลงระยะเวลาทำงาน การส่งงาน จำนวนงานที่ลูกค้าจะรับ
แพ็กเกจ
งานออกแบบและเขียนแบบก่อสร้าง
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1.งานออกแบบและเขียนแบบก่อสร้าง งานที่จะได้รับคือ -แบบก่อสร้าง PDF หรือ Jpeg 1ชุด -รายการคำนวณโครงสร้าง 1 ชุด (PDF) -ภาพเรนเดอร์Perspective 1ภาพ (Jpeg) -ภาพ3D รอบตัวอาคาร 1 ชุด (Jpeg)

งานประเภทออกแบบ (ไม่เขียนแบบก่อสร้าง)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

2.งานประเภทออกแบบ (ไม่เขียนแบบก่อสร้าง) งานที่จะได้รับคือ -ภาพPerspective 2 ภาพ (ไฟลฺ์ .jpeg) -ไฟล์โมเดล (.skp)

ฟรีแลนซ์
ฐิติกร

ชื่อฐิติกร ไกรกูล ชื่อเล่น อ๊อฟ อายุ 22 ปี สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตย์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทักษะต่่างๆ -เล่นดนตรี 90 % -ใช้งาน SketchUp 90 % -ใช้Lumion 80% photoshop 90% -Rrvit 75% -เป็นเด็กนักกิจกรรมของคณะ และตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมาก

12/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน