milestone

Bot ช่วยในการทำงานให้การทำงานง่ายขึ้นด้วย Python Uipath และ Power Automate

สร้าง bot ช่วยในการทำงานโดยใช้ซอฟแวร์​ RPA อย่าง Uipath power automate และใช้ python​มาช่วยในการสร้าง bot ให้มีประสิทธิภาพ​มากขึ้น โดยงานที่สามารถทำได้จะเป็นงานที่เกิดขึ้นแหละทำซ้ำ ขั้นตอนการทำงาน: 1. แจ้งปัญหา​หรืองานที่ต้องการทำให้เป็นอัตโนมัติ​ เพื่อวิเคราะห์​และเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา​ 2. ประเมินราคาจากงานที่ได้แจ้ง 3. ลูกค้าตรวจสอบผลลัพธ์​การทำงานของ Bot 4. ทางเราจะสอนวิธการใช้งานให้กับลูกค้า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Bot ช่วยในการทำงานให้การทำงานง่ายขึ้นด้วย Python Uipath และ Power Automate

  • 1. ลูกค้าส่งวิดิโอในการทำงานนั้น หรือเอกสารวิธีการทำงานเพื่อนำมาวิเคราะห์และออกแบบ Robot ว่าสามารถทำงานในรูปแบบอัตโนมัติหรือไม่
  • 2. ออกแบบการทำงานของ Robot
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

Robot ที่จะช่วยในการทำงาน คู่มือการใช้ และช่วยเหลือในการแก้ไข robot

ฟรีแลนซ์
อิศร

ปัจจุบัน​ทำงานด้าน RPA เคยทำงานประเภท web scapping และ robotic

10/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
19 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน