[TOEIC 955] แปลเอกสาร Eng --> ไทย

แปลเอกสาร Eng --> ไทย 📚 แปลอะไรบ้าง บทความในเว็บไซต์ ข่าว บทคัดย่อ รายงาน อีเมล อื่น ๆ 💰 ราคาเริ่มต้นหน้าละ 300 บาท (300-400 คำ) ขึ้นอยู่กับเนื้อหา ศัพท์เฉพาะทาง ความยากง่าย รูปแบบตัวอักษร สอบถามเพิ่มเติม ส่งตัวอย่างสั้น ๆ มาให้ลองแปลก่อนได้ค่ะ 👩‍💻 ผู้แปลจบการศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ อักษร จุฬาฯ คะแนน TOEIC 955 (จากคะแนนเต็ม 990) ผ่านการทำงานในบริษัทต่างชาติ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ [TOEIC 955] แปลเอกสาร Eng --> ไทย

  • 1. คุยรายละเอียดงาน ลูกค้าส่งไฟล์งานมาให้พิจารณา
  • 2. จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า
แพ็กเกจ
General
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ราคาเริ่มต้นหน้าละ 300 บาท (300-400 คำ) แปลเอกสาร บทความ Eng --> ไทย ไม่มีศัพท์เฉพาะทาง เอกสาร 1-5 หน้า ใช้เวลา 1-7 วัน ขึ้นอยู่กับความสั้นยาวของเนื้อหา แก้ไขงานได้ 1 ครั้ง ส่งงานเป็นไฟล์ .docx หรือ .pdf

Professional
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ราคาเริ่มต้นหน้าละ 500 บาท (300-400 คำ) แปลเอกสาร Eng --> ไทย มีศัพท์เฉพาะทาง เช่น เอกสารกฎหมาย สถาปัตยกรรม วิศวกรรม การบิน เอกสาร 1-5 หน้า ใช้เวลา 2-10 วัน ขึ้นอยู่กับความสั้นยาวและความยากง่ายของเนื้อหา แก้ไขงานได้ 1-2 ครั้ง ส่งงานเป็นไฟล์ .docx หรือ .pdf

ฟรีแลนซ์
Punnapa

จบการศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จากอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ผ่านการทำงานเป็นผู้ช่วยผู้บริหาร พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ครูสอนภาษาอังกฤษ ผู้จัดการคลาสเรียนเสมือน

08/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน