รับถอดเทปทุกชนิด ประชุม สัมมนา สัมภาษณ์

ถอดเทปตามที่ลูกค้าต้องการไม่ว่าจะเป็นการประชุม สัมมนา สัมภาษณ์ หลังจากถอดเทปให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ตามความต้องการของลูกค้า ส่งงานตามที่ลูกค้ากำหนด

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับถอดเทปทุกชนิด ประชุม สัมมนา สัมภาษณ์

  • 1. แจ้งระยะเวลาเทปเสียง ประเภทงาน เช่น ประชุม สัมภาษณ์ สัมมนา หากสะดวก ส่งไฟล์เพื่อประเมินราคาได้ค่ะ
  • 2. ฟรีแลนซ์เสนอราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1.ไฟล์งานถอดเทป word และ PDF 2.เป็นการถอดเทปใจความสำคัญของแต่ละประโยค 3.ถอดเป็นภาษาเขียนทำให้อ่านเข้าใจได้ง่าย 4.คำอุทาน คำพูดผิด หรืออาการติดอ่าง เป็นต้น ในบริบทที่ไม่ใช่จุดประสงค์หลักที่ผู้พูดต้องการสื่อสาร อาจจะไม่ได้รับการถอด 5.จะนัดส่งงานภายใน 3 วัน หลังการชำระเงินและตามคิว

ฟรีแลนซ์
Sirinada

อยากพัฒนาความสามารถที่มีอยู่ และอยากให้ผู้ว่าจ้างงานได้เห็นความสามรถในการทำงานที่หลากหลาย มีความสามารถในการ -พิมพ์งาน Word, Excel,PowerPoint ดูแลเพจ ถอดเทปสัมภาษณ์ สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ตรงตามเวลาที่กำหนด

01/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน