พิสูจน์อักษร จัดหน้าเอกสาร Word/Power point

พิสูจน์อักษร จัดหน้าเนื้อหา ตามที่ลูกค้าต้องการ - ตรวจทานและแก้ไขคำสะกดผิด วรรคตอน เครื่องหมาย คำทับศัพท์ - ยึดหลักตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (หรือตามแต่ความต้องการของลูกค้า)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พิสูจน์อักษร จัดหน้าเอกสาร Word/Power point

  • 1. ผู้ว่าจ้างแจ้งรายละเอียดงานเบื้องต้น หรือส่งตัวอย่างให้ดูเพื่อประเมินราคา
  • 2. ตกลงราคา, ระยะเวลาการทำงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ราคา : เริ่มต้น 8 บาท / หน้า ไฟลที่จะได้รับ : ไฟล์งานที่ลูกค้าระบุมา เช่น ไฟล์ .doc .ppt .pdf ฯลฯ ที่แก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว ปรับแก้ชิ้นงาน : สามารถแก้ไขได้ 1 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Intira

จบการศึกษาวิชาเอกภาษาไทย วิชาโทสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น - เคยฝึกงานตำแหน่ง Content Creator ฝ่าย Creative & Production -Lifestyle Media ที่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พลับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) - เคยทำกราฟิกให้บริษัท Exclusive Education Khon Kaen (Part-Time)

12/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
26 ครั้ง
ขายได้
13 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน