All in 1 ให้คำปรึกษา ออกแบบ และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (โลโก้, แบรนด์) ในไทยและต่างประเทศ

- ปรึกษาเบื้องต้น ฟรี (ราคา กฎหมาย ระยะเวลา กระบวนการ ฯลฯ) - บริการออกแบบโลโก้ 2,000 บาท แก้งานได้ 2 รอบ (ถ้าจดเครื่องหมายการค้าด้วย ลดเหลือโลโก้ละ 1,000 บาท) - บริการตรวจสอบความเหมือนคล้าย (เช็คว่าแบรนด์/โลโก้ของลูกค้าซ้ำกับของผู้อื่นไหม เพราะถ้ายื่นไปยังไงก็ไม่ผ่าน จะเสียเงินซ้ำซ้อนได้ การตรวจสอบจะเป็นการช่วยป้องกันความเสี่ยง) เริ่มต้น 1,000 บาท - ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ เริ่มต้น 2,000 บาท รวมค่าเดินทางไปดำเนินการ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมส่วนของราชการ - บริการติดตามสถานะคำขอของลูกความฟรีทุกเดือนจนกว่าจะผ่าน - ต่ออายุเครื่องหมายการค้า เปลี่ยนแปลงข้อมูลคำขอ/การจดทะเบียน เริ่มต้น 2,000 บาท รวมค่าเดินทางไปดำเนินการ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมส่วนของราชการ - มีบริการแก้ไขตามคำสั่งของนายทะเบียน และเขียนอุทธรณ์คดีเครื่องหมายการค้า เริ่มต้น 3,000 บาท รวมค่าเดินทางไปดำเนินการ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมส่วนของราชการ ปล. เรทสำหรับค่าบริการข้างต้นสำหรับการจดทะเบียนในต่างประเทศ สามารถสอบถามโดยตรงได้ฟรี เพราะราคาจะขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ All in 1 ให้คำปรึกษา ออกแบบ และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (โลโก้, แบรนด์) ในไทยและต่างประเทศ

  • 1. ให้คำปรึกษาเบื้องต้นในเรื่องของข้อกฎหมาย โลโก้ และสินค้า/บริการที่ต้องการจดทะเบียน เพื่อป้องกันการปฏิเสธจากนายทะเบียนให้ได้มากที่สุด
  • 2. ขอข้อมูลสำคัญและเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจัดเตรียมหนังสือมอบอำนาจและคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
แพ็กเกจ
ให้คำปรึกษา + ยื่นจดทะเบียน + ติดตามสถานะ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

-ให้คำปรึกษาก่อนยื่นคำขอ - ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ สำหรับ 1 คำขอ ( 1 ชื่อเรียก หรือ 1 ภาพประดิษฐ์โลโก้ ต่อ 1 จำพวก) เริ่มต้น 2,000 บาท รวมค่าเดินทางไปดำเนินการ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมส่วนของราชการ - บริการติดตามสถานะคำขอของลูกความฟรีทุกเดือนจนกว่าจะผ่าน

ตรวจสอบความเหมือนคล้าย
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ตรวจสอบความเหมือนคล้าย (เช็คว่าแบรนด์/โลโก้ของลูกค้าซ้ำกับของผู้อื่นไหม เพราะถ้ายื่นไปยังไงก็ไม่ผ่าน จะเสียเงินซ้ำซ้อนได้ การตรวจสอบจะเป็นการช่วยป้องกันความเสี่ยง) 1,000 บาท สำหรับ 1 ชื่อเรียก หรือ 1 ภาพประดิษฐ์โลโก้ ต่อ 1 จำพวก

ให้คำปรึกษา + ออกแบบโลโก้ + ตรวจสอบความเหมือนคล้าย + ยื่นจดทะเบียน + ติดตามสถานะ
ระยะเวลาในการทำงาน 9 วัน

- ให้คำปรึกษาก่อนยื่นคำขอ - ออกแบบโลโก้ 1,000 บาท แก้งานได้ 2 รอบ - ตรวจสอบความเหมือนคล้าย (เช็คว่าแบรนด์/โลโก้ของลูกค้าซ้ำกับของผู้อื่นไหม เพราะถ้ายื่นไปยังไงก็ไม่ผ่าน จะเสียเงินซ้ำซ้อนได้ การตรวจสอบจะเป็นการช่วยป้องกันความเสี่ยง) 1,000 บาท สำหรับ 1 ชื่อเรียก หรือ 1 ภาพประดิษฐ์โลโก้ ต่อ 1 จำพวก - ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ สำหรับ 1 คำขอ ( 1 ชื่อเรียก หรือ 1 ภาพประดิษฐ์โลโก้ ต่อ 1 จำพวก) เริ่มต้น 2,000 บาท รวมค่าเดินทางไปดำเนินการ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมส่วนของราชการ

ฟรีแลนซ์
Parisa

ที่ปรึกษากฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ หอการค้าไทย ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ ทุกวัย ทุกสนามสอบ ติวสอบเข้า นิติ อินเตอร์ LLB กฎหมายทั่วไป และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา แปลเอกสารไทย-อังกฤษ/อังกฤษ-ไทย ตัดต่อวิดีโอ ออกแบบโลโก้ ทำรายงาน/PowerPoint

07/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน