เป็นล่ามและเจรจาธุรกิจระดับมืออาชีพ (ภาษาอังกฤษ)

งานที่ถนัด คือ ล่ามและเจรจาธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ความงามและสุขภาพ ระดับความสามารถทางภาษา : ระดับเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 20 ปี ด้านต่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ เดินทางไปประเทศต่างๆ ทั่วโลก เคยเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประชุมกับรัฐบาลและองค์กรระหว่างประเทศ ระหว่างศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษเคยทำงานเป็นอาสาสมัครองค์กร Oxfam และ British Heart Foundation ฯลฯ การศึกษา: ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย Queen Mary University of London เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เป็นล่ามและเจรจาธุรกิจระดับมืออาชีพ (ภาษาอังกฤษ)

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดลักษณะงาน
  • 2. ผู้แปลประเมินค่าบริการและแจ้งลูกค้า
แพ็กเกจ
ล่ามและเจรจาธุรกิจระดับมืออาชีพ 1 ชั่วโมง (Consecutive)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ล่ามและเจรจาธุรกิจระดับมืออาชีพ 1 ชั่วโมง (Consecutive) ค่าบริการนี้ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก (กรณีต้องค้างคืนหรือเดินทางไปต่างจังหวัด)

ล่ามและเจรจาธุรกิจระดับมืออาชีพ 4 ชั่วโมง (Consecutive)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ล่ามและเจรจาธุรกิจระดับมืออาชีพ 4 ชั่วโมง (Consecutive) ค่าบริการนี้ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก (กรณีต้องค้างคืนหรือเดินทางไปต่างจังหวัด)

ล่ามและเจรจาธุรกิจระดับมืออาชีพ 8 ชั่วโมง (Consecutive)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ล่ามและเจรจาธุรกิจระดับมืออาชีพ 8 ชั่วโมง (Consecutive) ค่าบริการนี้ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก (กรณีต้องค้างคืนหรือเดินทางไปต่างจังหวัด)

ฟรีแลนซ์
นุชจรีย์

ปริญญาตรีอักษรศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ปริญญาโทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย Queen Mary University of London เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ ประสบการณ์ทำงานด้านต่างประเทศกว่า 20 ปี เดินทางไปประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นล่าม แปลภาษา เคยเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประชุมกับรัฐบาลและองค์กรระหว่างประเทศ ฯลฯ

08/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน