รับแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย ไทยเป็นอังกฤษ คุณภาพระดับสากลและมืออาชีพ

งานที่ถนัด คือ งานแปลด้านอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ความงามและสุขภาพ การตลาด การค้าระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ระดับความสามารถทางภาษา : ระดับสูง มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 20 ปี ด้านต่างประเทศ เคยเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประชุมกับรัฐบาลและองค์กรระหว่างประเทศ ระหว่างศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษเคยทำงานเป็นอาสาสมัครองค์กร Oxfam และ British Heart Foundation ฯลฯ ระดับงานแปลที่รับได้ : ระดับทั่วไปจนถึงเอกสารทางวิชาการ การศึกษา ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย Queen Mary University of London เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย ไทยเป็นอังกฤษ คุณภาพระดับสากลและมืออาชีพ

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดของลักษณะงานที่ต้องการ
  • 2. ผู้แปลประเมินค่าบริการและแจ้งลูกค้า
แพ็กเกจ
300 คำ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานแปล: อังกฤษ - ไทย (300 คำ) 600 บาท ไทย - อังกฤษ (300 คำ) 1,200 บาท ลูกค้าจะได้รับงานแปลเป็นไฟล์ word, pdf หรือตามที่ลูกค้าต้องการ ผู้แปลแก้ไขงานให้ 2 ครั้งโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม หากลูกค้าแก้ไขงานเกินกว่า 2 ครั้งขึ้นไป มีค่าบริการเพิ่มครั้งละ 100 บาท

1500 คำ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

งานแปล (1,500 คำ): อังกฤษ - ไทย 2,900 บาท ไทย - อังกฤษ 5,900 บาท ลูกค้าจะได้รับงานแปลเป็นไฟล์ word, pdf หรือตามที่ลูกค้าต้องการ ผู้แปลแก้ไขงานให้ 2 ครั้งโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม หากลูกค้าแก้ไขงานเกินกว่า 2 ครั้งขึ้นไป มีค่าบริการเพิ่มครั้งละ 100 บาท

3,000 คำ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

งานแปล (3,000 คำ): อังกฤษ - ไทย 5,800 บาท ไทย - อังกฤษ 11,800 บาท ลูกค้าจะได้รับงานแปลเป็นไฟล์ word, pdf หรือตามที่ลูกค้าต้องการ ผู้แปลแก้ไขงานให้ 2 ครั้งโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม หากลูกค้าแก้ไขงานเกินกว่า 2 ครั้งขึ้นไป มีค่าบริการเพิ่มครั้งละ 100 บาท

ฟรีแลนซ์
นุชจรีย์

ปริญญาตรีอักษรศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ปริญญาโทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย Queen Mary University of London เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ ประสบการณ์ทำงานด้านต่างประเทศกว่า 20 ปี เดินทางไปประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นล่าม แปลภาษา เคยเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประชุมกับรัฐบาลและองค์กรระหว่างประเทศ ฯลฯ

08/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
11 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน