รับเขียนแบบ / ดราฟแบบ 2D-Autocad / แปลนโครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน /วัดไซด์เพื่อขึ้นแปลน

(1.) งานเขียนแบบออกแบบ รายละเอียดสถาปัตยกรรม ภายใน ราคาเริ่มต้น 300 - 500 บาท ต่อ ตร.ม. (2.) งานเขียนแบบออกแบบ โครงสร้าง งานระบบต่างๆ ในสถาปัตยกรรมภายใน ราคาเริ่มต้น 600 - 1,000 บาท (3.) งานเขียนแบบ / ดราฟแบบ 2D-จากกระดาษ ฯลฯ ราคาเริ่มต้น 300 - 1000 บาท (4.) รับขึ้นแบบแปลนโดยการวัดไซด์ จากพื้นอาคารจริง ที่ยังไม่ได้ทำการวัด พื้นที่ ราคาขึ้นอยู่กับขนาด และความซับซ้อน ของพื้นที่ . -รายละเอียดเพิ่มโปรดติดต่อสอบสอบถาม *ราคาอาจะมีการปรับขึ้นและลงตามความเหมาะสม กับขอบเขตของงาน และความพึงพอใจของผู้จ้างก่อนตัดสินใจดำเนินงาน My Services - Interior Design - Decorating - Associate - Planing Design

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนแบบ / ดราฟแบบ 2D-Autocad / แปลนโครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน /วัดไซด์เพื่อขึ้นแปลน

  • 1. เริ่มต้นกระบวนการ วิเคราะห์ลักษณะของงาน / วางแผนจัดตารางการทำงาน
  • 2. เริ่มต้นกระบวนการทำทำแบบร่าง ตามลักษณะของงานเบื้องต้น
แพ็กเกจ
งานเขียนแบบและออกแบบงานสถาปัตยกรรมภายใน
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ลักษณะขั้นตอนการทำงาน วิเคราะห์เนื้องาน และ ขอบเขต - จัดทำแบบร่างเบื้องต้น - เสนอแบบเพื่อการแก้ไข - เริ่มกระบวนการทำแบบจริง - แก้ไขก่อนส่งมอบ - ส่งมอบงานตามวันเวลาที่กำหนด. (สามารถแก้ไขเนื้องานได้ 2 รอบในแบบร่าง และ แก้ไขอีก 1 รอบ ในแบบ Final ) * ผู้ว่าจ้างสามารถเลือกประเภทของไฟล์ได้ เช่น PNG , JPG และ อื่น ตามที่ตกลง * ระยะวันเวลาขึ้นอยุ่กับขอบเขตของงาน . * ราคาขึ้นอยู่กับขอบเขตของชิ้นงาน

งานเขียนแบบโดยการ ดาร์ฟ หรือ ดัดแปลงแก้ไข จากแบบเดิม
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ลักษณะขั้นตอนการทำงาน วิเคราะห์เนื้องาน และ ขอบเขต - จัดทำแบบร่างเบื้องต้น - เสนอแบบเพื่อการแก้ไข - เริ่มกระบวนการทำแบบจริง - แก้ไขก่อนส่งมอบ - ส่งมอบงานตามวันเวลาที่กำหนด. (สามารถแก้ไขเนื้องานได้ 2 รอบในแบบร่าง และ แก้ไขอีก 1 รอบ ในแบบ Final ) * ผู้ว่าจ้างสามารถเลือกประเภทของไฟล์ได้ เช่น PNG , JPG และ อื่น ตามที่ตกลง * ระยะวันเวลาขึ้นอยุ่กับขอบเขตของงาน . * ราคาขึ้นอยู่กับขอบเขตของชิ้นงาน

งานวัดพื้นที่ เพื่อทำการขึ้นแบบก่อสร้าง / แปลนอาคาร เพื่อทำการปรับปรุง
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ลักษณะขั้นตอนการทำงาน วิเคราะห์เนื้องาน และ ขอบเขต - จัดทำแบบร่างเบื้องต้น - เสนอแบบเพื่อการแก้ไข - เริ่มกระบวนการทำแบบจริง - แก้ไขก่อนส่งมอบ - ส่งมอบงานตามวันเวลาที่กำหนด. (สามารถแก้ไขเนื้องานได้ 2 รอบในแบบร่าง และ แก้ไขอีก 1 รอบ ในแบบ Final ) * ผู้ว่าจ้างสามารถเลือกประเภทของไฟล์ได้ เช่น PNG , JPG และ อื่น ตามที่ตกลง * ระยะวันเวลาขึ้นอยุ่กับขอบเขตของงาน . * ราคาขึ้นอยู่กับขอบเขตของชิ้นงาน

ฟรีแลนซ์
Inter

สามารถใช้โปรแกรมสำหรับการออกแบบ เช่น 3dsmax , Autocad , Photoshop ,Revit เป็นต้น ผลงานที่ผ่านมา งานออกแบบที่พักอาศัย งานออกแบบเชิงพานิชณ์ , สถานพยาบาล และ อื่นๆ ประเภทงานต่างที่เกี่ยวข้อง งาน Rendering - สถาปัตยกรรม ภายใน/นอก , เฟอร์นิเจอร์ งานออกแบบ เพื่อประโยชน์ใช้สอย และอื่นๆ .

09/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
9 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน