รับออกแบบตกแต่งภายใน บ้านคอนโด สถานบริการต่างๆ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ

(1.) งานสถาปัตยกรรม ออกแบบภายในอาคาร โดยการวัดพื้นที่ หรือ มีแบบโครงสร้างอาคารเดิมอยู่ เพื่อทำการออกแบบ และ สร้างภาพ Perspcetive ราคาขึ้นอยู่กับขนาด และ ขอบเขตของเนื้องาน - ราคาเริ่มต้น ตร.ม. ละ 250 - 500 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับรูปแบบและขอบเขตของงาน) (2.) ภาพ 3D Perspective ออกแบบภายในและภายนอก ราคาเริ่มต้น 2500 บาท - ราคาอาจปรับขึ้นหรือลด ตามลักษณะของงานที่ผู้จ้างได้ทำการตกลงไว้เบื้องต้น - กรณีมีไฟล์งานเบื้องต้น อาจมีการปรับลดหย่อน ราคาลงในการตกลงว่าจ้าง (3.) เขียนแบบ สถาปัตยกรรมภายในโดยแกะแบบจาก ภาพ Perspective แกะแบบ ดาร์ฟแบบ แปลนโครงสร้าง เขียนแบบห้องน้ำ งานระบบต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบส่องสว่าง แปลนพื้น ราคาเริ่มต้นที่ 400 - 2000 บาท - ราคาอาจมีการปรับขึ้นตามขอบเขตของงาน My Services - Interior Design - Decorating - Associate - Planing Design - 3D & Animation Rendering

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบตกแต่งภายใน บ้านคอนโด สถานบริการต่างๆ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ

  • 1. เริ่มต้นกระบวนการ วิเคราะห์ลักษณะของงาน / วางแผนจัดตารางการทำงาน
  • 2. เริ่มต้นกระบวนการทำทำแบบร่าง ตามลักษณะของงานเบื้องต้น
แพ็กเกจ
งานออกแบบ / วัดพื้นที่ - เพื่อทำการออกแบบ และขึ้นภาพ Perspective
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ลักษณะขั้นตอนการทำงาน วิเคราะห์เนื้องาน และ ขอบเขต - จัดทำแบบร่างเบื้องต้น - เสนอแบบเพื่อการแก้ไข - เริ่มกระบวนการทำแบบจริง - แก้ไขก่อนส่งมอบ - ส่งมอบงานตามวันเวลาที่กำหนด. (สามารถแก้ไขเนื้องานได้ 2 รอบในแบบร่าง และ แก้ไขอีก 1 รอบ ในแบบ Final ) * ผู้ว่าจ้างสามารถเลือกประเภทของไฟล์ได้ เช่น PNG , JPG และ อื่น ตามที่ตกลง * ระยะวันเวลาขึ้นอยุ่กับขอบเขตของงาน . * ราคาขึ้นอยู่กับขอบเขตของชิ้นงาน

งานขึ้นภาพ Perspective - ในกรณีที่มีไฟล์งานอยู่แล้ว
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ลักษณะขั้นตอนการทำงาน วิเคราะห์เนื้องาน และ ขอบเขต - จัดทำแบบร่างเบื้องต้น - เสนอแบบเพื่อการแก้ไข - เริ่มกระบวนการทำแบบจริง - แก้ไขก่อนส่งมอบ - ส่งมอบงานตามวันเวลาที่กำหนด. (สามารถแก้ไขเนื้องานได้ 2 รอบในแบบร่าง และ แก้ไขอีก 1 รอบ ในแบบ Final ) * ผู้ว่าจ้างสามารถเลือกประเภทของไฟล์ได้ เช่น PNG , JPG และ อื่น ตามที่ตกลง * ระยะวันเวลาขึ้นอยุ่กับขอบเขตของงาน . * ราคาขึ้นอยู่กับขอบเขตของชิ้นงาน

ฟรีแลนซ์
Inter

สามารถใช้โปรแกรมสำหรับการออกแบบ เช่น 3dsmax , Autocad , Photoshop ,Revit เป็นต้น ผลงานที่ผ่านมา งานออกแบบที่พักอาศัย งานออกแบบเชิงพานิชณ์ , สถานพยาบาล และ อื่นๆ ประเภทงานต่างที่เกี่ยวข้อง งาน Rendering - สถาปัตยกรรม ภายใน/นอก , เฟอร์นิเจอร์ งานออกแบบ เพื่อประโยชน์ใช้สอย และอื่นๆ .

09/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
12 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน