รับทำเว็บไซต์ ด้วย Wordpress

รับทำเว็บไซต์ ด้วย Wordpress ใช้เวลา 2-7 วัน จำนวน 1-5 หน้า เช่น เว็บไซต์บริษัท, เว็บไซต์นำเสนอบทความ, เว็บไซต์จองโรงแรม ที่พัก ,เว็บไซต์นำเสนอสินค้า และ บริการ - Domain + Hosting ทางลูกค้าเป็นผู้จัดหา ** ถ้าไม่มี domain + Hosting เรามีบริการในราคา 1,500 ปี ** - รับประกันตัวเว็บ 1 ปี เมื่อเว็บมีปัญหาจากระบบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. Domain + Hosting ทางลูกค้าเป็นผู้จัดหา ** ถ้าไม่มี domain + Hosting เรามีบริการในราคา 1,500 ปี ** 2. การส่งตรวจงานสามารถแก้ไขได้ 2 ครั้ง เกินจากนั้น คิดครั้งละ 500 บาท 3. รับประกันตัวเว็บ 1 ปี เมื่อเว็บมีปัญหาจากระบบ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำเว็บไซต์ ด้วย Wordpress

  • 1. ลูกค้าอธิบายรูปแบบเว็บไซต์ที่ต้องการ พร้อมจำนวนหน้าที่ต้องการ
  • 2. ผู้รับจ้าง ส่งใบเสนอราคาใ้ห้กับลูกค้า
แพ็กเกจ
1 Page (1 หน้าเว็บไซต์)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- เว็บไซต์ ที่ทำด้วย wordpress จำนวน 1 หน้า - ระยะเวลาจัดทำ 2 วันหลังจากลูกค้าส่งรายละเอียดมาให้ครบถ้วน

3 Pages (3 หน้าเว็บไซต์)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- เว็บไซต์ ที่ทำด้วย wordpress จำนวน 3 หน้า - ระยะเวลาจัดทำ 5 วันหลังจากลูกค้าส่งรายละเอียดมาให้ครบถ้วน

5 Pages (5 หน้าเว็บไซต์)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- เว็บไซต์ ที่ทำด้วย wordpress จำนวน 5 หน้า - ระยะเวลาจัดทำ 7 วัน หลังจากลูกค้าส่งรายละเอียดมาให้ครบถ้วน

ฟรีแลนซ์
จักรกฤษณ์

โปรแกรมเมอร์ด้านเว็บไซต์มากกว่า 10 ปี สามารถออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบระบบงานสำหรับเว็บไซต์ สำหรับงานทั่วไป และ งานเฉพาะด้าน สามารถออกแบบฐานข้อมูลได้ (MYSQL , SQL)

07/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน