ที่ปรึกษาด้านนวตกรรม ออกแบบ และผลิตสินค้าแห่งอนาคต

รับปรึกษาเกี่ยวกับสินค้ารูปแบบใหม่ ที่จะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผนวกเข้ากันสินค้าเดิมที่เรามี เพื่อเพิ่มมูลค่าและล้ำไปในอนาคต 1. ปรึกษาทางโทรศัพท์ 2. ออกแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์ ให้ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ระบบสมองกล, IOT, LoraWan, Mobile App, AI, Bigdata 3. รับพัฒนาต้นแบบสินค้า เน้นเป็นผลิตภัณฑ์ยุคใหม่ 4. ออกแบบสินค้าแนวล้ำอนาคต ตามที่จินตนาการลูกค้าต้องการเข้าถึง เพื่อความเป็นหนึ่งและแตกต่าง อนาคต คือการมองเห็น สิ่งที่แตกต่าง ธุรกิจเตรียมความพร้อม เริ่มต้นให้เหมาะสมกับเวลา ตลาดคือ การสร้างกระแส ที่แตกต่าง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ที่ปรึกษาด้านนวตกรรม ออกแบบ และผลิตสินค้าแห่งอนาคต

  • 1. รับข้อมูลต่างๆ รายละเอียดสินค้า การตลาด สิ่งลูกค้าต้องการ
  • 2. รับข้อมูลมาคิด วิเคาระห์ออกแบบ คุยแนวทาง
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ตามลักษณะงานที่ตกลง เอกสารรูปเล่มงาน แปลน รายละเอียดคุณสมบัติของสินค้า หรือต้นแบบงานพร้อมรายละเอียดอุปกรณ์ SourceCode อื่นๆ - ออกแบบผลิตภัณฑ์ แบบแนวคิด เป็นภาพสเก็ทต้นแบบ พร้อมรายละเอียด คุณสมบัติสินค้า - ต้องการให้ออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือออกแบบส่วนเสริม เพื่อนำเอาไปติดตั้งเพิ่มกับสินค้าที่มีอยู่แล้ว ให้เป็นสินค้าอัพเกรด มีเทคโนโลยีในตัวสร้างความแปลกใหม่ และยกระดับตลาดเพิ่มมูลค่าสินค้า - รับเป็นที่ปรึกษา ดูแลควบคุมในส่วนนวตกรรมสินค้า สร้างนวตกรรมใหม่ๆ ให้องค์กร

ฟรีแลนซ์
Anuchit

นักจินตนาการ ชอบเทคโนโลยี ชอบคิดสิ่งที่แตกต่าง มองไปข้างหน้าสัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไปตามเวลา

10/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน