ภาพประกอบนิทาน การตูนเด็ก หนังสือ

ส่งภาพเป็นไฟล์ jpg. ภาพขนาด 1 A4 ราคา 300 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ภาพประกอบนิทาน การตูนเด็ก หนังสือ

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงาน รูปแบบของภาพที่ต้องการ วันที่ต้องการรับรูป
  • 2. คิดราคาตามขนาดภาพและรายละเอียดในภาพ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ภาพตัวละครตัวเดียว 1 รูป 80-100 บาท ภาพการตูนเนื้อหา เต็มหน้า a4 ราคา 300 นอกเหนือจากนั้นตกลงราคากันได้ค่ะ ระยะเวลาทำขึ้นกับการตกลง ความเร่งด่วนของลูกค้า

ฟรีแลนซ์
Pijarin

รับวาดภาพประกอบการตูน/นิทาน ส่งเป็นไฟล์jpg. จบสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เคยวาดประกอบแบบฝึกหัดสำหรับเด็ก

04/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน