Motion graphic,Info graphic,Intro,Title and editor video,3D point of sale

รับงาน ประเภท Motion graphic or Presentation Intro logo, Title video, Infographic, Banner, Hander page facebook and Edit video 3D point of sale ตัวอย่างผลงาน https://drive.google.com/open?id=1fLjCJ5RsogkwcnpWSWzo5vjwSWrYCCH7 https://drive.google.com/open?id=1wy7KjK9te9WK0pzWlBPzDOtXFQkDugwK รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ราคาต่อวินาที เริ่มต้นที่ วินาที ละ 100 บาท (สำหรับการทำวีดีโอสั้น) สามารถ แก้ไข ได้ 2 ครั้ง ก่อนส่งไฟล์งานที่เสร็จสมบรูณ์ (เป็นการแก้ไข ในส่วนของการขยับการเคลื่อนไหวของวีดีโอเท่านั้น ไม่มีการแก้ไข ดีไซน์เพิ่มเติม หรือว่า รื้อ Story board) หากมีการแก้ไข ดีไซน์ อื่นๆ จะต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม *ถ้าเกิดการแก้ไขไม่เยอะจนเกินไป สามารถ ต่อรองและคุยกันได้ค่ะ เนื่องจาก ถ้าส่งงานให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว หากมีการแก้ไขเพิ่มเติม หลังจากการส่งไฟล์งานเรียบร้อยแล้ว มีค่าบริการ การแก้ไข คิดเพิ่ม ครั้งละ 200-500 บาท ต่อครั้ง ขึ้นอยู่ กับความละเอียด และความ ยาก ง่าย ของงาน ดูงานเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1wy7KjK9te9WK0pzWlBPzDOtXFQkDugwK https://ranchana1992.wixsite.com/ranchana-peamrudee https://issuu.com/ounginkpeamrudee/docs/update-portfolio-20-03-60

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Motion graphic,Info graphic,Intro,Title and editor video,3D point of sale

  • 1. รับรายละเอียดจากลูกค้า (Design brief) สคลิปเนื้อหาของงาน Story board ,References vdo ที่ลูกค้าอยากได้ Mood & tone ของงาน
  • 2. ดำเนินการตาม Story board ที่ตกลงกับทางลูกค้า
แพ็กเกจ
Motion graphic,Edit video,Presentation,Info graphic, Banner
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

Motion Graphic เริ่มต้นที่ 10 วินาที ถึง 1 นาที สามารถ แก้ไข ได้ 2 ครั้ง ก่อนส่งไฟล์งานที่เสร็จสมบรูณ์ (เป็นการแก้ไข ในส่วนของการขยับการเคลื่อนไหวของวีดีโอเท่านั้น ไม่มีการแก้ไข ดีไซน์เพิ่มเติม หรือว่า รื้อ Story board) หากมีการแก้ไข ดีไซน์ อื่นๆ จะต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม *ถ้าเกิดการแก้ไขไม่เยอะจนเกินไป สามารถ ต่อรองและคุยกันได้ค่ะ

3D point of sale and Booth event
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ปั้นโมเดล Shelf วางสินค้า หรือ Design exhibition Event

ฟรีแลนซ์
ranchana

รับงานประเภท motion graphic, Intro logo, Infographic, Banner video, 3D exhibition Presentation and Edit video

11/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน