ยินดีรับฟังปัญหา และให้คำปรึกษา เรื่องงาน ความสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง

ยินดีรับฟังปัญหางาน ความสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง และให้คำปรึกษา อย่างเข้าใจ ด้วยประสบการณ์งานบุคคลมากกว่า 20 ปี และแนะนำการมีความสุขแบบองค์รวมตามสถานะภาพและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ยินดีรับฟังปัญหา และให้คำปรึกษา เรื่องงาน ความสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง

  • 1. รับฟังเรื่องต่างๆ ที่ทำให้ท่านไม่มีความสุข และคิดว่าเป็นปัญหาทำให้เกิดความเครียด ทั้งชีวิตส่วนตัว การงาน ความสัมพันธ์ สุขภาพ
  • 2. (ตามคำขอ) แนะแนวทาง เพื่อหาทางออกอย่างเหมาะสมในเชิงบวก
แพ็กเกจ
การรับฟังปัญหาการงาน ความสัมพันธ์ต่อผู้อื่น การพัฒนาตนเอง สำหรับ 30 นาที
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

การรับฟังปัญหาการงาน ความสัมพันธ์ต่อผู้อื่น การพัฒนาตนเอง ในเรื่องที่ลูกค้าต้องการจะเล่า หรือระบายความรู้สึก ด้วยความเข้าใจ (ตามคำขอ) แนะแนวการหาทางออกจากปัญหาที่ประสพ (ตามคำขอ) การให้คำปรึกษา เพื่อหาแนวทางการออกจากปัญหา -เริ่มต้น ที่ 550 บาท สำหรับระยะเวลารับฟังและพูดคุย 30 นาที -ผ่านทางโทรศัพท์ หรือ Video call apps (ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าว่าต้องการพูดคุยแบบเห็นหน้าหรือไม่) **ทั้งนี้จะระบุอีกครั้งในใบ quotation

การรับฟังปัญหาการงาน ความสัมพันธ์ต่อผู้อื่น การพัฒนาตนเอง สำหรับ 60 นาที
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

การรับฟังปัญหาการงาน ความสัมพันธ์ต่อผู้อื่น การพัฒนาตนเอง ในเรื่องที่ลูกค้าต้องการจะเล่า หรือระบายความรู้สึก ด้วยความเข้าใจ (ตามคำขอ) แนะแนวการหาทางออกจากปัญหาที่ประสพ (ตามคำขอ) การให้คำปรึกษา เพื่อหาแนวทางการออกจากปัญหาและการสร้างแรงบันดาลใจ และพลังทางความคิดให้ตนเอง เริ่มต้น ที่ 1,100 บาท สำหรับระยะเวลารับฟังและพูดคุย 60 นาที -ผ่านทางโทรศัพท์ หรือ Video call apps (ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าว่าต้องการพูดคุยแบบเห็นหน้าหรือไม่) **ทั้งนี้จะระบุอีกครั้งในใบ quotation

รับทำงานฝ่ายบุคคลแบบจ้างเหมา รายวัน หรือ รายเดือน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

รับทำงานฝ่ายบุคคลแบบจ้างเหมา รายวัน หรือ รายเดือน ทำเงินเดือน ภาษี ภงด.91 ประกันสังคม ประกันกลุ่ม วางแผนกำลังคน จัดทำแผนงบประมาณการจ้างงาน สรรหาว่าจ้าง ฯลฯ **ตามที่ผู้ว่าจ้างแจ้งความประสงค์ เช่น การทำเงินเดือน หากมีใบลงเวลาทำงานและ OTครบ พนักงานไม่เกิน 50 คน และระบบเงินเดือนที่บริษัทใช้อยู่ไม่ขัดข้อง จะสามารถทำเสร็จภายใน 1 วัน เริ่มต้น ที่ 4,500 บาท สำหรับระยะเวลา 9.00 ถึง 16.30 น. -ผ่านทางโทรศัพท์ หรือ Email (ตามที่ตกลง) **ทั้งนี้จะสรุปอีกครั้งในใบ quotation

ฟรีแลนซ์
Sakan

ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในสายงานบุคคล การบริหารความสัมพันธ์ในองค์กร รับฟังปัญหาและให้คำปรึกษาเรื่องงาน ปัญหาความสัมพันธ์ของพนักงานต่อผู้อื่น แนวทางการพัฒนาตนเองในเชิงบวกแก่บุคลากรทุกระดับ บริหารงานเพื่อให้พนักงานเกิดความสุขในการทำงานบนความเป็นจริงที่เหมาะสม รวมถึงการทำเงินเดือน และสวัสดิการฯ

07/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน