Responsive website ,Fix bug&improve performances for web applications

ใช้ภาษา HTML,CSS,JAVASCRIPT,C#. และasp.net,Sql server ,WebApi,MVC Framework ในการสร้างReponsive website ,Fix bug on Web application ,และimproving performance on sql server เช่น Portal site, news site, information site ,business/marketing site ,educational site ,entertainment site ,personal site รวมถึงสามารถจัดการแก้ปัญหาFix bug และเพิ่มประสิทธิภาพPerformance website ได้ ซึ่งสามารถทำให้เข้าWebsiteได้เร็วขึ้น จากประสบการณ์UX การที่ลูกค้าไม่ต้องรอเข้าเว็ปนานๆ ทำให้มียอดขายมากขึ้น,ลูกค้าประทับใจมากขึ้น,เข้าใช้งานเว็ปไซต์บ่อยขึ้น.

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Responsive website ,Fix bug&improve performances for web applications

  • 1. รับฟังโครงสร้างโปรเจ็คและปัญหาที่เจอ
  • 2. สรุปวิธีแก้ปัญหาพร้อมให้คำปรึกษาเท่าที่จะหาได้
แพ็กเกจ
สร้างเว็ปไซต์ Static website โดยใช้ html,css,javascript
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

เว็บท่า (Portal Site) เว็บข่าว (News Site) เว็บข้อมูล (Information Site) เว็บธุรกิจหรือการตลาด (Business/Marketing Site) เว็บการศึกษา (Educational Site) เว็บบันเทิง (Entertainment Site) เว็บองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร (Non-profit Organization Site) เว็บส่วนตัว (Personal Site)

แก้ไขบัคหรือหาข้อบกพร่องของโปรแกรม html css javascipt c# ด้วยการremote working
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ข้อมูลวิเคราะห์,คำแนะนำ,และโปรแกรมกลับมาทำงานได้ปกติ

เพิ่มประสิทธิภาพ Web applications or Web services ให้ดีเท่าที่จะทำได้ด้วย sql server
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

เว็บแอพพลิเคชันเข้าใช้งานได้ไวขึ้น ทำงานได้ไวขึ้น

ฟรีแลนซ์
Chaipat

สามารถเขียนreponsive websiteโดยใช้ภาษา html css javascript ได้ หรือแม้กระทั่งต่อdatabase เก็บข้อมูล จัดการqueryและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานบน sql server และC# Asp.net

02/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน